Prelucrarea datelor cu caracter confidențial

Fundația Culturală Ideea Europeană – Editura Ideea Europeană este înregistrată în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 23232.

Informațiile prelucrate ale datelor personale sunt: nume și prenume, data și locul nașterii, datele din actele de stare civilă, telefon/fax/mobil, adresa (domiciliu/reședință sau de livrare), e-mail etc.

Ne rezervăm dreptul să stocăm informaţiile clienţilor: nume și prenume, adresă, email, telefon, produse comandate etc. pe termen nedefinit.

Garantăm confidenţialitatea datelor: nu vom furniza nicio informaţie (nume, adrese, comenzi etc.) la terţe părţi.

Completând formularul de comandă, utilizatorul își dă acordul necondiționat de a fi înregistrat în baza de date ideeaeuropeana.ro.

Scopul prelucrării datelor constă în: informarea consumatorilor și potențialilor consumatori pentru produselor comercializate prin e-mail, SMS, poștă, curierat sau alte mijloace de comunicare, despre acțiunile desfășurate în viitor de Editura Ideea Europeană și realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatorii produselor comercializate de către Editura Ideea Europeană sau de către partenerii săi.

Refuzul furnizării datelor personale determină imposibilitatea onorării Comenzilor.

Operatorul se obligă să respecte drepturile utilizatorului conferite de Legea 677/2001, iar la cererea utilizatorului scrisă la adresa office@ideeaeuropeana.ro se obligă: să confirme dacă prelucrează sau nu datele personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an; să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; să înceteze prelucrarea datelor tale personale.

Datele personale ale clienţilor vor putea fi transmise autorităţilor în drept să verifice legitimitatea tranzacţiilor comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze verificări justificate în baza legii, doar dacă acest lucru va fi solicitat şi în conformitate cu legislația în vigoare.

Librăria Ideea Europeană nu solicita Utilizatorilor/Clienților săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul/Clientul divulgă informațiile personale unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale, iar Librăria Ideea Europeană nu este răspunzătoare pentru niciun fel de prejudiciu conform legislației în vigoare.