Fundaţia Culturală Ideea Europeană a fost înființată în anul 2003 (București).

Sub egida acestei instituții naționale funcționează Editura Ideea Europeană.

Brandul Ideea Europeană a fost înființat în anul 1919 și este titlul unei importante reviste de filosofie, înființate, girate și construite de filosoful Constantin Rădulescu Motru.

Prin înființarea Fundației Culturale Ideea Europeană, prin activitatea acestei instituții de anvergură europeană, ce are ca scop lansarea și propagarea valorilor democrației, a dialogului multicultural, a valorilor culturii, literaturii române vii și integrarea lor în circuitul de valori europene și universale etc., a fost revitalizat un brand important în contextul culturii române.

Fundația Culturală Ideea Europeană înseamnă prestigiu, direcție în cultură, stil, profesionalism, cultul lucrului bine făcut, eficiență, cultul prieteniei.

Editura Ideea Europeană a publicat peste 600 de titluri, de un nivel profesionist, lansate & intens mediatizate pe piața culturală; cu prilejul apariției celor mai importante titluri, se organizează lansări, dezbateri, lecturi publice.

Printre cei mai prestigioși autori din grupul Ideea Europeană se numără scriitori clasici, precum bunăoară Lev Tolstoi, F. Dostoievski, Rainer Maria Rilke, J.W. Goethe, Anton Pavlovici Cehov, Boris Pasternak, Marina Țvetaieva, Friedrich Nietzsche, George Bacovia, George Călinescu, Georg Simmel, Leonid Dobîcin, Iosif Brodski, Vladimir Maiakovski, Velimir Hlebnikov, Vespasian V. Pella, Frank Wedekind, Gilbert Durand etc., iar dintre iluștrii noștri contemporani: Nicolae Breban, Ion Ianoși, Janina Ianoși, Nicolae Balota (Franța), Ștefan Borbély, Irina Petraș, Monica Săvulescu Voudouri, Victor Ivanovici (Grecia), S. Damian (Germania), Philipe Palini (Italia), Boris Akunin (Rusia), Ali Ildârâmoglu (Azerbaidjan), Aviad Kleinberg (Israel), Bashkim Shehu (Albania), Bob Garfield, Ivan Ognev (Rusia), Jidi Majia (China), Carlos Manuel Varela (Spania), Faig Natavan (Azerbaidjan), Rainer Werner Fassbinder (Germania), Bertolt Brecht (Germania), Cinghiz Abdullaev (Azerbaidjan), Eloy Torres Roman (Venezuela), Erich Feigl (Austria), Lukas Bärfuss (Elveția), Gilles Deleuze (Franța), Leon Volovici (Israel) etc.

Au fost traduse prestigioase titluri din limbile engleză, italiană, franceză, germană, rusă, chineză etc. Colaborări cu Centrul Cultural „Nicolae Iorga” (Ambasada Franței în România), Casele de Edituri Gallimard, PUF (Franța), VECE (Rusia), Ministerul Afacerilor Externe din Franța, Ambasada Republicii Azerbaigean în România, Fund for Central and East European Book Project, Ministerul Culturii din România, Ministerul Afacerilor Externe din România, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Uniunea Scriitorilor din România, Uniunea Scriitorilor din Moldova etc.

Sub sigla Ideea Europeană au luat ființă colecții de un real prestigiu, cunoscute publicului larg: 100 Capodopere, Dicționare · Enciclopedii, Poesis, Roman & Fiction, Istorie & Teorie & Critica literară etc. Clubul de Dialog Ideea Europeană a organizat dezbateri axate pe modele europene: Lev Tolstoi, F. Dostoievski, Rainer Maria Rilke, Friedrich Nietzsche, Nicolae Balotă, Nicolae Breban, Georg Simmel, Vespasian V. Pella etc., situate deliberat între tradiție și plină modernitate.

Ideea Europeană participă în mod curent la saloanele și târgurile de carte din țară și străinătate. Prezenţa constantă a Editurii Ideea Europeană a fost remarcată la Saloanele de Carte din Franța, Israel, Italia, Ungaria, Austria, Anglia, Germania, China etc.

Fundația Culturală Ideea Europeană a organizat o serie de turnee, conferințe, lecturi publice în cadrul proiectelor culturale realizate.

Prin realizarea acestor proiecte Fundația Culturală Ideea Europeană îşi propune în continuare să promoveze valorile culturale şi democratice româneşti şi să le integreze în timp în circuitul de valori europene, Editura Ideea Europeană, constituind un instrument eficient în realizarea scopurilor, dezideratelor noastre cuprinse laolaltă sub genericul Ideea Europeană, inclusiv sensibilizarea opiniei publice din România şi a românilor stabiliţi în străinătate privind integrarea europeană şi impactul acestuia asupra viitorului României, crearea unor punţi de dialog multicultural, interetnic, efectuarea unui schimb constant de valori prin publicarea unor traduceri din literatura universală, cât şi a traducerilor din creaţiile celor mai importanţi scriitori români în limbile de largă circulaţie, organizarea unor turnee, conferinţe, dezbateri, mese rotunde menite să asigure succesul demersurilor noastre de o importanţă vitală pentru destinul României.

În 2006, grupul Ideea Europeană a lansat pe circuitul mass media Apelul pentru salvarea culturii române vii, care s-a bucurat de adeziunea colegilor din presa vorbită și din presa scrisă națională și internațională. Apelul a adunat 900 de semnături din România, Israel, R. Moldova, SUA, Franța, Germania etc. În anul 2009, un an extrem de dificil pentru cultura româna vie, a fost relansat Apelul pentru salvarea culturii române vii · 2009, sub forma unei Scrisori deschise în atenția domnului Prim Ministru.

Brandul Ideea Europeană este înregistrat la OSIM și protejat conform legislației în vigoare.

Site: www.ideeaeuropeana.ro

 

Din anul 2013 este editorul revistei de diagnoză socială, politică şi culturală Punctul critic.

Punctul critic – revistă trimestrială de diagnoză socială, politică şi culturală

Punctul critic are o circulație națională și internațională, având un Consiliu științific alcătuit din personalități naționale și internaționale, acest lucru fiind o garanție calitativă asupra conținutului cât și a obiectivității analizelor și studiilor publicate.

Originalitatea și interesul pe care publicația o prezintă, dincolo de interesul major al temelor abordate, provine din sincretismul sumarelor, acestea fiind realizate de autori provenind atât din domeniul cercetării directe a fenomenelor abordate, din mediul academic și universitar, cât și din mediul cultural-artistic. Prezența unor autori care tratează aceeași temă, dar din puncte de vedere atât de diverse face din această publicație un eșantion interesant și corect al vieții intelectuale din România, o formă de expresie a ansamblului preocupărilor inteligenței românești, cât și un tablou relativ corect al realității economice, sociale și culturale din țară. Totodată, publicarea unor personalități din străinătate care tratează teme de interes internațional sau românesc aduce elementul de noutate și factorul de comparație atât de necesar unui progres intelectual real.

Punctul critic, revista de diagnoză socială, politică şi culturală înființată în anul 2010.

Site-ul revistei Punctul Critic: www.punctulcritic.ro

Parteneriate
Academia Română, Ministerul Culturii din România, Muzeul Naţional al Literaturii Române, Ministerul Afacerilor Externe al României, Ministerul  pentru Românii de Pretutindeni, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică, Institutul Cultural Român, Uniunea Scriitorilor din România, Uniunea Scriitorilor din R. Moldova, Centrul de Studiere a Istoriei Evreilor din România de la Universitatea Ebraică, Cercul Cultural din Ierusalim, Asociaţia Scriitorilor Israelieni de Limba Română, Centrul Cultural din Haifa sub egida H.O.R. Haifa, precum şi cu alte instituţii din ţară şi de peste hotare, Editura Ideea Europeană având o vizibilitate evidentă în peisajul cultural, social, politic național, european și noneuropean.

 

 

Colaboratori
Fundația Culturală Ideea Europeană are peste 200 de colaboratori din România, Franţa, Israel, Germania, Grecia, SUA, Elveţia, China, Rusia ş.a.

Parteneri media
Convorbiri literare, Poezia, Dacia literară, Radio România Cultural, TVR Cultural, Agențiadecarte.ro, Radio România Actualități, Federația Editorilor și Difuzorilor de Carte din România (FEDCR), Asociația Publicaţiilor Literare și Editurilor din România (APLER, membri: 25 de reviste literare), Asociația revistelor și Publicațiilor din Europa (ARPE), Mediafax.

Afilieri
Federația Editorilor și Difuzorilor de Carte din România (FEDCR), Asociația Publicațiilor Literare și Editurilor din România (APLER, membri: 25 de reviste literare), Asociația revistelor și Publicațiilor din Europa (ARPE).

Vă invităm să susțineți proiectele noastre de anvergură națională prin sponsorizări, donații, redicționări din impozitul pe venit sau profit și prin achiziția de carte pe site-ul nostru. (Click aici)

Brandul Ideea Europeană este înregistrat la OSIM și protejat conform legislației în vigoare.

Campania Google Ads este asigurată de Sinaps

© Fundaţia Culturală Ideea Europeană
© Editura Ideea Europeană

Pentru sugestii, propuneri și observații, vă rugăm să ne contactați: [email protected]

The Ideea Europeana Cultural Foundation was founded in 2003 (Bucharest).

The Ideea Europeana Publishing works under its aegis.

Ideea Europeana (The European Idea Brand) is the title of a reputed journal of philosophy founded and steered by philosopher Constantin Radulescu Motru in the first half of the the last century (1919).

The “Ideea Europeana” Cultural Foundation is in this way taking up an important cultural tradition of Romania, setting out to launch and promote the values of democracy, multicultural dialogue, authentic values of the living Romanian culture, including literature, so as to insert them into the web of European and world goods.

The “Ideea Europeana” Cultural Foundation means prestige, a precise direction in culture, style, professionalism, the cult of well-done work, efficiency, the cult of friendship.

The “Ideea Europeana” Publishing has already brought out about 600 consecrated titles, their publication being accompanied by public launches, debates, public readings.

The “Ideea Europeana” body of contributors includes classics, such as Leo Tolstoi, F. Dostoevsky Rainer Maria Rilke, J.W. Goethe, Gilbert Durand, Anton Pavlovici Cehov, Boris Pasternak, Marina Țvetaieva, Friedrich Nietzsche, George Bacovia, George Călinescu, Georg Simmel, Leonid Dobîcin, Iosif Brodski, Vladimir Maiakovski, Velimir Hlebnikov, Vespasian V. Pella, Frank Wedekind etc., while the group of contemporaries includes Ion Ianosi, Janina Ianosi, Nicolae Balota (France), Nicolae Breban, Stefan Borbély, Irina Petras, Monica Savulescu Voudouri, Victor Ivanovici (Greece), S. Damian (Germany), Philipe Palini (Italy), Boris Akunin (Russia), Ali Ildârâmoglu (Azerbaidjan), Aviad Kleinberg (Israel), Bashkim Shehu (Albania), Bob Garfield (USA), Ivan Ognev (Russia), Jidi Majia (China), Carlos Manuel Varela (Spain), Faig Natavan (Azerbaidjan), Rainer Werner Fassbinder (Germany), Bertolt Brecht (Germany), Cinghiz Abdullaev (Azerbaidjan), Eloy Torres Roman (Venezuela), Erich Feigl (Austria), Lukas Bärfuss (Switzerland), Gilles Deleuze (France), Leon Volovici (Israel) etc.

Great books have been translated from French, German, Russian, Italian a.o. with the assistance of the Nicolae Iorga” Cultural Centre (French Embassy to Romania), of publishers: Gallimard, PUF (France), VECE (Russia), French Ministry of Foreign Affairs, The Embassy of the Azerbaijan Republic to Romania, Fund for Central and East European Book Project, Romania’s Ministry of Culture, Cults and Cultural Patrimony, Romania’s Ministry of Foreign Affairs, The Department for the Romanian Diaspora, The Romanian Writers’ Union, The Moldavian Writers’ Union, etc.

Several series have been published under the “Ideea Europeana” logo: 100 Masterpieces, Dictionaries · Encyclopaedias, Fiction, History, Theory & Literary Criticism, etc. The “Ideea Europeana” Club housed debates on European models ranging from classical times to fully-blown modernity: Leo Tolstoy, F. Dostoevsky, Rainer Maria Rilke, Friedrich Nietzsche, Nicolae Balota, etc.

“Ideea Europeana” is a regular contributor to national and international Book Fairs. The display of the “Ideea Europeana” Publishing books was appreciated in Book Exhibitions in France, Israel, Italy, Hungary, Austria, UK, China, Germany, etc.

Our publishing output includes classics of Romanian, French, English, Russian, Chinese and other national literatures.
All these books are posted on our site: www.ideeaeuropeana.ro.

Ideea Europeana (The European Idea) is the Editor of the Punctul critic (The Critical Point) from 2013.

Punctul critic (The Critical Point) – Journal of Social, Political and Cultural Diagnosis

The critical point is distributed in Romania and abroad. Its Advisory Board is made up of national and international personalities who are guarantors for its substantial content and objective analyses and studies.

Leaving aside the intrinsic interest aroused by the themes discussed, the distinguishing mark of the journal is the blend of contributors, some of them being researchers possessed of an academic background, while others are involved in the cultural-artistic environment.

The mix of contributors treating the same theme but from quite distinct perspectives make this journal look like a telling sample of the Romanian intelligentsia’s concerns, which cover the most relevant economic, social and cultural aspects of the nation’s life. The contributions of foreign personalities on international topics are landmarks and referential points on the way to genuine intellectual progress.

Punctul critic (The Critical Point), founded in 2010, is a national journal for social, political and cultural diagnosis.

Web site: www.punctulcritic.ro

Partnership:
Romanian Ministry of Culture, Cults and Cultural Patrimony, National Museum of Romanian Literature, Romania’s Ministry of Foreign Affairs, The Department for the Romanian Diaspora, Ministry of Culture and Education, The National Authority for Scientific Research, The Romanian Cultural Institute, The Romanian Writers’ Union, The Moldavian Writers’ Union, The Centre for the Research of the Jews’ History in Romania of the Hebrew University, The Cultural Centre in Jerusalem, The Association of the Romanian-Speaking Writers in Israel, The Haifa Cultural Centre, and other Romanian and foreign institutions.

Contributors from
Romania, France, Israel, Germany, Greece, USA, Switzerland, Russia, a.o.

Reading tours, touring libraries, debates, national conferences, jointly with the “Idea Eurpeana“ Cultural Foundation and the EuroPress Association (Iasi, Cluj, Ploiesti, Bucuresti, Timisoara, etc.) – Europian (Salonic, Delphi, Athens) and non-European (Tel Aviv, Jerusalim, Haifa).

The PromoCult Programme, joined by the “Contemporanul” Association and the EuroPress Association, included a tour of conferences, debates and public reading sessions under the heading “Romanian Writers and the Diaspora. Greece.”

Media Partners:
Literary Conversations, Poetry, Literary Dacia, Romania’s Cultural Broadcasting, Romania’s Cultural Channel, Bookagency.ro, Romania’s News Channel, Romanian Federation of Publishers and Booksellers, Romanian Association of Literary Journals and Publishers, European Journals and Other Media Association, Mediafax.

Affiliations:
Romanian Federation of Publishers and Booksellers, Romanian Association of Literary Journals and Publishers.

All rights reserved. Responsibility over the contents lies solely with the authors. No part of this volume may be reproduced or transmitted under any circumstance and by no means, electronically or mechanically, including through photocopying, recording or through any storage and data accessing system, without the written consent of the Cultural Foundation Ideea Europeana Publishing House.

Any violation of these provisions automatically leads to legal liability in front of the national and international laws regarding intellectual property.

The Ideea Europeana logo (The European Idea Brand) is registered by State Office for Inventions and Trademarks – OSIM and protected by current legislation.

Site: www.ideeaeuropeana.ro

Contact details email: [email protected]

© The Ideea Europeana Cultural Foundation
© The Ideea Europeana Publishing