Adrian Şuştea, artist plastic, pictor, grafician, publicist.

Colaborează la diferite publicaţii literare, precum „Contemporanul”, „Cuvântul” etc. La Ideea Europeană publică volumul de eseuri „Sphera mundi”, o incursiune temerară în istoria mentalităţilor.

O culegere de eseuri şi studii despre artele frumoase, scrisă de unul dintre cei mai importanţi artişti plastici ai momentului, care ţine, între altele, şi o rubrică permanentă în paginile revistei Contemporanul.

O carte destinată atât specialiştilor în domeniu, cât şi publicului larg.

29,40 lei