Albert Nalceagian, cunoscut psiholog armean, doctor în psihologie, profesor, preşedinte al Centrului de Cercetări în domeniul psihologiei, autor a peste douăzeci de cărţi în limbile rusă, armeană, germană, poloneză. Volumul Enigma morţii – este un studiu fundamental asupra thanatologiei.

Ideea inevitabilităţii morţii aruncă o umbră asupra vieţii omului, transformând-o într-o perioadă de pregătire pentru moarte sau, altfel zis, într-o perioadă de lentă sucombare psihologică. Există oameni care acordă o mare importanţă tuturor rânduielilor şi practicilor legate de moarte şi înmormântare, respectându-le cu scrupulozitate. Se creează chiar impresia că în acest mod ei se pregătesc pentru propria moarte, dând de înţeles că la o atare atitudine faţă de ei se aşteaptă şi ei din partea celor care vor rămâne în viaţă după moartea lor. Noi însă vom merge pe altă cale, mult mai sigură, şi vă invităm să ne urmaţi. Noi intenţionăm să cunoaştem totul despre moarte, despre procesul de sucombare şi despre posibilitatea existenţei dincolo de mormânt, păstrându-ne totodată moralitatea, ba mai mult chiar, folosind aceste cunoştinţe, vom contribui la sporirea moralităţii. Abordarea calmă şi echilibrată a chestiunii morţii, reducerea neliniştii şi a temerii prin muncă individuală rodnică spre binele oamenilor – iată modalităţi sigure de prevenire a tulburărilor nevrotice, a manifestărilor egoismului agresiv extrem, precum şi a altor fenomene patologice, distructive, care pot fi întâlnite nu de puţine ori în viaţa oamenilor.

25,80 lei