Emil Petru Raţiu, scriitor, născut la Chişinău, la 16 decembrie 1935.
Din 1940 a locuit în București, unde a urmat şi a absolvit școala primară, Liceul „Gheorghe Lazăr”, apoi Universitatea (Facultatea de medicină generală, București). În noiembrie 1968, după eșecul „primăverii de la Praga”, a rămas în Occident. Din 1969 s‑a stabilit în Italia. Locuiește la Roma. A fost medic voluntar în Africa și în Etiopia. S‑a dedicat literaturii.

A publicat în ianuarie 1989, la Roma, culegerea de schițe și nuvele Supraviețuitorul, apoi romanul Bariera la editura Clusium din Cluj‑Napoca, în 1994, cu o postfață de Teohar Mihadaş, romanele bazate pe marile mituri românești transpuse în contemporaneitate, Mioriţa, la editura Ideea Europeană, în anul 2013, Meșterul Manole (2014), la aceeași editură, apoi Dumnezeu s-a născut în Dacia (2015), Turnul Colței. Între vreme și veșnicie (2016), Drumuri în India (2017), toate la editura Ideea Europeană. O carte de recenzie literară care se ocupă în prevalenţă de scrierile lui Emil Rațiu este cartea Lecturi în filigran a criticului literar Geo Vasile.

A publicat circa 160 de eseuri, proză scurtă, jurnale de călătorii, articole pe teme istorice, în principalele reviste literare din țară, precum și în paginile unor publicații de limbă italiană sau franceză, în această din urmă limbă pe teme de filologie și istorie. A înfiinţat la Triest, în anul 1994, Asociația Culturală „Andrei Glavina”. În calitate de preşedinte al asociaţiei nonguvernamentale „Andrei Glavina” a participat la congrese ale Consiliului Europei şi ale altor organizaţii internaţionale, pe tema minorităţilor naţionale.

Dionysius Exiguus şi pisicuţa Aida

12,90 lei

Dionysius Exiguus şi pisicuţa Aida (eBook)

10,50 lei

24 de trandafiri. Peregrini în căutarea lui Iisus (eBook)

13,80 lei

24 de trandafiri. Peregrini în căutarea lui Iisus

18,00 lei

Drumuri în India (eBook)

17,40 lei

Drumuri în India

20,70 lei

Turnul colței – între vreme și veșnicie (eBook)

20,70 lei

Turnul colţei – între vreme şi veşnicie

25,80 lei

Dumnezeu s-a născut în Dacia (eBook)

15,30 lei

Meșterul Manole (eBook)

29,40 lei

Miorița – roman (eBook)

24,60 lei

Dumnezeu s-a născut în Dacia

18,30 lei

Meşterul Manole

34,80 lei

Mioriţa – roman

27,50 lei