Gheorghe Glodeanu s-a născut la 9 decembrie 1957 în oraşul Carei, judeţul Satu Mare.

Absolvent al Facultăţii de Filologie din Cluj (promoţia 1981), cu licenţa în română şi franceză. Doctor în ştiinţe filologice din 1996 cu teza Poetica romanului românesc interbelic. Este profesor la Facultatea de Litere a Universităţii de Nord din Baia Mare şi director al revistei Nord Literar din aceeaşi localitate. A debutat în 1981 în revista Tribuna din Cluj. A colaborat cu studii, articole, cronici literare la revistele: Tribuna, Familia, Steaua, Vatra, România literară, Contemporanul. Ideea Europeană, Caiete critice, Luceafărul, Viaţa Românească, Art Panorama, Piaţa literară, Jurnalul literar, Casa del Tiempo (Mexic), Empireuma, Lateral (Spania) etc. S-a numărat printre fondatorii revistelor Poesis şi Pleiade din Satu Mare şi Nord Literar din Baia Mare. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Cărţi publicate: Fantasticul în proza lui Mircea Eliade, Editura „Gutinul”, Baia Mare, 1993 (Premiul pentru debut-critică la cel de-al IV-lea Salon Naţional de Carte şi Publicistică, Cluj, 1994); Eseuri, Editura Umbria, Baia Mare, 1996; Mircea Eliade. Poetica fantasticului şi morfologia romanului existenţial, Editura Didactică şi Pedagogică, col. „Akademos”, Bucureşti, 1997; Poetica romanului românesc interbelic. O posibilă tipologie a romanului, Cu o prezentare de Ion Vlad, Editura Libra, Bucureşti, 1998; Dimensiuni ale romanului contemporan, Editura Gutinul, Baia Mare, 1998; Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei, Ed. Libra, Bucureşti, 1999; Avatarurile prozei lui Mihai Eminescu, Editura Libra, Bucureşti, 2000; Coordonate ale imaginarului în opera lui Mircea Eliade, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, colecţia „Discobolul”; Liviu Rebreanu. Ipostaze ale discursului epic, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, colecţia „Discobolul” (Premiul pentru Critică şi istorie literară acordat de Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, 2002); Noaptea de Sânziene de Mircea Eliade, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002, colecţia: Dacia educaţional, Seria: Bibliografie şcolară. Biografia unei capodopere; Poetica misterului în opera lui Mateiu I. Caragiale, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003, colecţia „Discobolul”; Poezie şi poetică, Editura Fundaţiei Culturale Libra, Bucureşti, 2004; Măştile lui Proteu. Ipostaze şi configuraţii ale romanului românesc, Editura Fundaţiei Culturale Libra, Bucureşti, 2005 (Premiul „Autorul anului” 2005, Galele APLER, Câmpina, 2-4 noiembrie 2006); Max Blecher şi noua estetică a romanului românesc interbelic, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2005 (Premiul „Liviu Petrescu” al filialei din Cluj a Uniunii Scriitorilor din România); Fascinaţia ficţiunii. Incursiuni în literatura interbelică şi contemporană, Fundaţia Culturală Libra, Bucureşti, 2006; Anton Holban sau „transcrierea” biografiei în operă, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2006; Fascinaţia ficţiunii. Incursiuni în literatura interbelică şi contemporană, Editura Fundaţiei Culturale Libra, Bucureşti, 2006.

Prețul inițial a fost: 29,40 lei.Prețul curent este: 24,90 lei.