Cunoscut antropolog şi cercetător, Gilbert Durand este autorul unei impunătoare opere.

••• Gilbert Durand, Ştiinţa despre om şi tradiţia,
Traducere de Janina Ianoși

Una dintre monografiile de bază ale savantului privind ştiinţa despre om şi tradiţia, monografie ce pune accentul pe situarea axiologică a omului în centrul tuturor lucrurilor. Monografia este tradusă pentru prima dată în limba română şi constituie un excelent studiu asupra istoriei mentalităţilor. Cartea se adresează elevilor, studenţilor, precum şi publicului larg de cititori.

„Tinere antropolog, fă-ţi curaj! Timpul omului socratic a trecut definitiv şi, o data cu el, şi timpul nepoţilor lui cartezieni, kantieni, pozitivişti sau marxişti. Pânza iluzorie a istoriei trucate a ideilor se destramă, cută orgolios derizorie şi trecătoare a Extremului Occident se netezeşte, şi ar fi foarte posibil ca ultima dezamăgire să fie preludiul unui nou – «şi totdeauna acelaşi» – imemorial «umanism», adică al unei eterne definiţii, deci fără de sfârşit, a omului în limitele destinului sau, ale «naturii» sale, ale condiţiei lui. Soarele se înalţă nu deasupra unor «magicieni» ridicoli, ci deasupra Olimpului unde, aşa cum spunea Heraclit, «zeii sunt oameni nemuritori, în timp ce oamenii sunt zei muritori». Anume această parte a eternităţii care înrudeşte zeii şi oamenii mai trebuie încă şi permanent limpezită.” (Gilbert Durand)