Gilles Deleuze este un cunoscut cercetător, de la moartea căruia s-au împlinit relativ recent 10 ani. A scris importante monografii, dedicate unor gânditori de talia lui Nietzsche.

• • • Gilles Deleuze, Nietzsche şi filosofia
Colecţia Istoria mentalităţilor
Traducere de Bogdan Ghiu

O excepţională traducere a studiului profesorului G. Deleuze asupra creaţiei nietzscheene, prezentată pentru prima dată – în istoria mentalităţilor autohtone – în versiune integrală. Cartea pune accentul pe rolul şi locul marelui gânditor german în istoria europeană, modul în care politicienii au abuzat de doctrinele filosofului singuratic de la Sils-Maria, de la naşterea căruia s-au împlinit 160 de ani. Cartea se adresează elevilor, studenţilor, precum şi publicului larg de cititori.

„În faţa noastră se află un destin hamletian, destinul tragic al unei cunoaşteri ce-i depăşeşte puterile, care impune stimă şi îndurare. «Cred», spunea Nietzsche cândva, «că am ghicit câte ceva din sufletul omului superior – poate că oricine care îl ghiceşte pe acesta este sortit pieirii.» Şi pe el l-a dus la pieire, iar atrocităţile învăţăturii sale sunt într-o asemenea măsură străbătute de o suferinţă lirică nesfârşit de mişcătoare, de priviri pline de dragoste, de ecourile unui melancolic dor de roua iubirii, care să umezească ţara aridă, lipsită de ploi, a singurătăţii sale, încât nu mai pot stârni dispreţul sau dezgustul faţă de această imagine a lui Ecce homo.” (Thomas Mann)

„Nietzsche marchează «criza valorilor» din veacul său şi, totodată, vesteşte agravarea ei fatală în secolul următor. Maladiile umanităţii moderne se vor acutiza în «barbaria modernă». Într-o direcţie, boala va degenera în excese sociale, politice, ideologice, susţinute de propagandiştii regimurilor «negru» şi «roşu».” (Ion Ianoşi)

„Măreţia lui Nietzsche constă în a fi reuşit să izoleze aceste două buruieni, resentimentul şi conştiinţa încărcată. Chiar dacă n-ar prezenta decât acest aspect, filosofia lui Nietzsche tot ar fi de cea mai mare importantă. La el, însă, polemica este doar agresivitatea care derivă dintr-o instanţă mai profundă, activă şi afirmativă.” (Gilles Deleuze)

Eveniment
••• Fundaţia Culturală Ideea Europeană a organizat – sub auspiciile Clubului Ideea Europeană – o Ediţie specială Karl Marx • Friedrich Nietzsche • Vinovaţi fără vină
accesează Blogul Ideea Europeană

Prețul inițial a fost: 25,20 lei.Prețul curent este: 20,70 lei.