Irina Petraş (n. 27 noiembrie 1947, Chirpăr/ Sibiu) e absolventă a Facultăţii de Filologie din Cluj (1970).
Doctor în litere (1980). Critic literar, eseistă, traducătoare.

Debut absolut: „Luminiţa”, 1957 (versuri).

Debut editorial: Proza lui Camil Petrescu, 1981.

Volume: Proza lui Camil Petrescu, eseu, 1981; Un veac de nemurire: Mihai Eminescu, Veronica Micle, Ion Creanga, eseu, 1989; Curente literare – dicţionar-antologie, 1992; Figuri de stil – dicţionar-antologie, 1992; Ion Creangă, povestitorul, eseu, 1992; Genuri şi specii literare – dicţionar-antologie, 1993; Camil Petrescu – schiţe pentru un portret, eseu, 1994; Literatura română contemporană – secţiuni, critică literară, 1994; Metrica şi prozodie – dicţionar-antologie, 1995; Ştiinţa morţii, eseu, 1995; Teoria literaturii – dicţionar-antologie, 1996; Eminescu – album-antologie, 1997; Limba, stăpâna noastră. Încercare asupra feminităţii limbii române, eseu, 1999; Literatura română pentru gimnaziu şi pentru examenul de capacitate, 1999; Poetes roumains contemporains, antologie şi prefaţă, Ecrits des Forges, Quebec, 2000; Marseille, 2000; Panorama criticii literare româneşti. Dicţionar ilustrat, 1950-2000, 2001; Ştiinţa morţii, vol. 2, eseu, 2001; Teoria literaturii, ed. a 2-a, revizuită, 2002; Feminitatea limbii române. Genosanalize, 2002; Liviu Rebreanu, in Auteurs europeens du premier XXe siecle, vol. 1-2, Editions de Boeck Universite, Bruxelles, 2002; Cărţile deceniului 10, critică literară, 2003; Camil Petrescu. Schiţe pentru un portret, eseu, 2003; Fabrica de literatură, 2003; Mic îndreptar de scriere corectă, 2004; Ion Creangă. Povestitorul, eseu, 2004.

Traduceri (din engleză şi franceză): Henry James, Povestiri cu fantome, 1991; Anatoli Ribakov, Copiii din Arbat, 1991; Edgar Wallace, Secretul cercului purpuriu, 1991; Edgar Walace, Misterul narcisei galbene, 1991; Marcel Moreau, Discurs contra piedicilor, 1993; Marcel Moreau, Farmecul şi groaza, 1994; Virgil Tănase, România mea, 1996; Poeţi din Quebec, antologie, 1997; Sylvain Riviere, Locuri anume, 1997; Marcel Moreau, Artele viscerale, 1997; Marcel Moreau, Celebrarea femeii, 1998; Jacques de Decker, Roata cea mare, 1998; Jean-Luc Outers, Locul mortului, 1998; Michel Haar, Cântul pământului. Heidegger şi temeiurile istoriei fiinţei, 1998; G. K. Chesterton, Orthodoxia sau dreapta credinţă, 1999 (ed. a II-a, 2002); Colecţia bilingvă „Bufniţa” (trad. din Henry James, D.H. Lawrence, Ambrose Bierce, Mark Twain, Guy de Maupassant, Anatole France), 1999 (ed. a II-a, 2003; ed. a III-a, 2004); Poeme. Cinci poeţi portughezi (în colab.), 1999; Constantin Stoiciu, Fragmente frivole de eternitate, 2001; Philip Roth, Animal pe moarte, 2001; Jean-Luc Outers, Compania apelor, 2002; Michel Lambert, A treia treaptă, 2003; Marcel Moreau, Extaz pentru o domniţă româncă, 2004; Ştefan J. Fay/ Marcel Moreau, Epistolar, 2005.

Ediţii: Ion Brad, Rădăcinile cerului, 1989; Ioana Em. Petrescu, Modele cosmologice şi viziune poetică, 1999, 2001; Radu Stanca, Turnul Babel. Teatru, 2001; Ion Creangă, Poveşti, povestiri, amintiri, 1999, 2001; Ioan Pavel Petraş, Cartea vieţii, 2004 etc.

A colaborat la: Dicţionarul Scriitorilor Români (coord. Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu), vol. 2, 3, 4, 1995-2002; Clujeni ai secolului 20, 2000. Prezentă în Camil Petrescu interpretat de… , 1984; Meridian Blaga I, 2000; Nicolae Balota 75, Apostrof, 2000; Nicolae Breban 75, Contemporanul. Ideea Europeană, 2004; Cartea taţilor, Apostrof, 2004 etc.

Literatura română contemporană (eBook)

88,80 lei

Despre feminitate, moarte și alte eternități (eBook)

14,70 lei

Despre locuri și locuire (eBook)

12,60 lei

Literatură română contemporană

99,30 lei

Despre femenitate, moarte şi alte eternităţi

18,60 lei

Despre locuri şi locuire

15,40 lei