Maia Dushkina – psiholog, doctor în psihologie, membru al Societăţii Psihologilor din Rusia, lector superior la Institutul de Psihologie socială din Moscova.
Autor al unei serii de cărţi şi manuale despre psihologia socială, psihologia personalităţii etc. Maia Duskina este de părare că „o importanţă deosebită capătă cunoaşterea legităţilor şi stăpânirea, prin metode practice, a organizării influenţei psihologice în acele sfere ale activităţii, unde rolul conducător îl joacă procesul comunicării interumane. Acestea sunt, în principal şi înainte de toate, diferitele domenii ale practicii psihologice, manageriale, pedagogice, de marketing şi de reclamă. Tocmai influenţa psihologică formează şi caracterizează potenţialul transformator de comunicare ca activitate a persoanei.
Problemele legate de posibilitatea şi tendinţa de a folosi influenţa psihologică pentru atingerea scopurilor lor apar la profesioniştii din cele mai diferite domenii de activitate. Ele se referă, în principal, la necesitatea alegerii unor mijloace, procedee şi metode psihologice eficiente de influenţă psihologică”.