Prof. Dr. Habil. Maria-Ana Tupan (născută 1949 în Săruleşti, Jud. Buzău) este autoare a unor studii de istorie, critică şi teorie literară, apărute la edituri academice din ţară şi din străinătate, precum şi a unui curs de istorie a literaturii britanice de la origini până în prezent.

Maria-Ana Tupan, a fost bursieră Fulbright afiliată la Penn State University (1994-5). Membră a Uniunii Scriitorilor, Secția de Critică și Istorie Literară. Premii ale Uniunii Scriitorilor (1996) și ale unor reviste literare: „Covorbiri Literare”(2000) și „Viața Romanească” (2006).
După absolvirea (1972), ca şefă de promoţie, a Facultăţii de limbi germanice a Universităţii din Bucureşti, unde fusese admisă pe primul loc în urmă cu cinci ani, autoarea a lucrat ca redactor la revistele „Cărţi româneşti” (1972-1989) şi „Viaţa Românească” (1990-94). Ocupă, prin concurs, un loc în învăţământul superior în 1990. Studiile doctorale, începute în 1990, se finalizează cu obţinerea titlului în 1993. În acelaşi an câştigă, prin concurs, cea mai mare bursă Fulbright pentru cercetare şi predare, fiind afiliată catedrei de studii sud-est europene de la Penn State University (1994-1995).

Debutul editorial în critică literară din toamna anului 1989 a fost urmat de apariţia mai multor volume şi studii de istorie şi teorie literară, dintre care menţionăm: Scriitori români în paradigme universale (Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române, 1998), Discursul modernist (Bucureşti: Editura Cartea Românească, 2000), Discursul postmodern (Bucureşti: Editura Cartea Românească, 2002), Sensul sincronismului (Bucureşti: Editura Cartea Românească, 2004), British Literature. An Overview (Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2005), The New Literary History (Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2006), Genre and Postmodernism (Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2008), Modernismul şi psihologia. Încercare de epistemologie literară (Bucureşti: Editura Academiei Române, 2009), „Malcolm Bradbury: The Search for the Perilous East” in When the World Turned Upside Down. Cultural Representations of Post-1989 Eastern Europe. Ed. Katherine Starck (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2009), Literary Discourses of the New Physics. Studiu introductiv de Marin Cilea (Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2010).
Interesul pentru metamorfozele teoriei critice contemporane a determinat-o să participe, cu contribuiţii proprii, la reuniuni academice internaţioanale găzduite de Atena (2004), Manchester (2007), Madrid (2007), Dresda (2008), Viena (2009), Salzburg (2009), Torino (2010). A primit premii ale Uniunii Scriitorilor (traduceri şi literatură universală: 1996) şi ale unor reviste literare: „Covorbiri Literare” (anglistică: 2000) şi „Viaţa Românească” (critică literară: 2006).

Prețul inițial a fost: 15,30 lei.Prețul curent este: 13,20 lei.
Prețul inițial a fost: 21,00 lei.Prețul curent este: 17,70 lei.