Marian Victor Buciu, profesor doctor la Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova, predă cursuri de istoria literaturii române interbelice, din perioada comunistă şi postcomunistă, cuprinzând analize şi sinteze ale unor curente şi opere de mare interes artistic. A publicat în reviste numeroase cronici, studii şi eseuri literare.
Autorul practică o hermeneutică personalizată – onto-retorica –, propunând un instrumentar conceptual propriu, de reorientare post-structuralistă şi post-deconstructionistă, în tradiţia criticii europene, desfăşurată riguros asupra fiinţei şi limbajului textelor literare. Prin aceasta, interpretul dă curs unei dialectici interpretative, nuanţată până la detaliul şi relaţia infinitezimale, având drept scop cunoaşterea identităţii retorice şi poetologice a operelor. Prin critică literară, încearcă să descopere o cunoaştere „din urmă”, lucidă şi pătrunzătoare, analitică, sintetică, evaluativă (canonică, ierarhizatoare) a literaturii, în limite con-textuale concentrice, clar precizate, de la individual la categorial şi universal.

Volume: Celălalt Arghezi. Eseu de poetică retorică a prozei, 1995, Breban. Eseu despre stratagemele supravieţuirii narative, 1996, Ionesco. Eseu despre onto-retorica literaturii, 1996, E. M. Cioran – Despărţirea continuă a Autorului cel Rău. Eseu despre onto-retorica Textului cioranian, 1996, Onto-retorica lui I. L. Caragiale, 1997, Ţepeneag. Între onirism, textualism, postmodernism, 1998, Promptuar. Lecturi post-totalitare, 2001, Dieter Schlesak, un maestru german al evaziunii, 2003, Panorama literaturii române în secolul XX, Vol. I, Poezia, 2003, Zece prozatori exemplari. Perioada interbelică, 2006, Zece prozatori exemplari. Perioada comunistă, 2007, Panorama literaturii române în secolul XX. Vol. II. Proză (Partea întâi), 2009.

La Editura Ideea Europeană a publicat E. M. Cioran – Despărţirea continuă a Autorului cel Rău, ediţia a doua, 2005, Zece prozatori exemplari. Perioada interbelică, 2006, Dieter Schlesak, un maestru german al evaziunii, ediţia a doua, 2007, Voinţa şi puterea de creaţie. Opera lui Nicolae Breban, 2009, iar la Euro Press Group: Ionesco. Eseu despre onto-retorica literaturii, ediţia a doua, 2007, Zece prozatori exemplari. Perioada comunistă, 2007, Celălalt Arghezi. Eseu de poetică retorică a prozei, ediţia a II-a, Colecţia Ediţii definitive, 2008.

Colecție
  • Biblioteca Ideea EuropeanăBiblioteca Ideea Europeană
  • Dicționare & EnciclopediiDicționare & Enciclopedii
  • Galeria artiștilorGaleria artiștilor
  • Istorie, teorie și critică literarăIstorie, teorie și critică literară
  • Jurnal & Corespondență & MemoriiJurnal & Corespondență & Memorii
  • Publicistică & EseuriPublicistică & Eseuri
  Preț

   Critica și creația

   33,00 lei

   Critica și creația (eBook)

   28,80 lei

   Nicolae Manolescu. (Pre)istoria criticului (eBook)

   27,30 lei

   10 + 10 prozatori exemplari nominalizaţi la Nobel (eBook)

   14,10 lei

   E. M. Cioran. Despărţirea continuă a autorului cel rău (eBook)

   13,50 lei

   Dumitru Țepeneag. Originalul onirograf (eBook)

   30,60 lei

   Celălalt Arghezi (eBook)

   14,40 lei

   Voința și puterea de creație. Opera lui Nicolae Breban (eBook)

   33,60 lei

   Zece prozatori exemplari – perioada comunistă (eBook)

   12,60 lei

   Ionesco (eBook)

   13,80 lei

   Zece prozatori exemplari. Perioada interbelică (eBook)

   10,50 lei

   Dieter Schlesak (eBook)

   15,30 lei

   Dumitru Ţepeneag. Originalul onirograf

   35,10 lei

   Nicolae Manolescu. (Pre)istoria criticului

   31,20 lei

   10 + 10 prozatori exemplari nominalizaţi la Nobel

   16,20 lei

   Voinţa şi puterea de creaţie. Opera lui Nicolae Breban

   36,00 lei

   Celălalt Arghezi

   17,10 lei

   Dieter Schlesak

   18,00 lei

   Ionesco

   16,20 lei

   Zece prozatori exemplari (perioada comunistă)

   15,00 lei

   Zece prozatori exemplari. Perioada interbelică

   13,20 lei

   E. M. Cioran. Despărţirea continuă a autorului cel rău

   16,20 lei