Marian Victor Buciu, profesor doctor la Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova, predă cursuri de istoria literaturii române interbelice, din perioada comunistă şi postcomunistă, cuprinzând analize şi sinteze ale unor curente şi opere de mare interes artistic. A publicat în reviste numeroase cronici, studii şi eseuri literare.
Autorul practică o hermeneutică personalizată – onto-retorica –, propunând un instrumentar conceptual propriu, de reorientare post-structuralistă şi post-deconstructionistă, în tradiţia criticii europene, desfăşurată riguros asupra fiinţei şi limbajului textelor literare. Prin aceasta, interpretul dă curs unei dialectici interpretative, nuanţată până la detaliul şi relaţia infinitezimale, având drept scop cunoaşterea identităţii retorice şi poetologice a operelor. Prin critică literară, încearcă să descopere o cunoaştere „din urmă”, lucidă şi pătrunzătoare, analitică, sintetică, evaluativă (canonică, ierarhizatoare) a literaturii, în limite con-textuale concentrice, clar precizate, de la individual la categorial şi universal.

Volume: Celălalt Arghezi. Eseu de poetică retorică a prozei, 1995, Breban. Eseu despre stratagemele supravieţuirii narative, 1996, Ionesco. Eseu despre onto-retorica literaturii, 1996, E. M. Cioran – Despărţirea continuă a Autorului cel Rău. Eseu despre onto-retorica Textului cioranian, 1996, Onto-retorica lui I. L. Caragiale, 1997, Ţepeneag. Între onirism, textualism, postmodernism, 1998, Promptuar. Lecturi post-totalitare, 2001, Dieter Schlesak, un maestru german al evaziunii, 2003, Panorama literaturii române în secolul XX, Vol. I, Poezia, 2003, Zece prozatori exemplari. Perioada interbelică, 2006, Zece prozatori exemplari. Perioada comunistă, 2007, Panorama literaturii române în secolul XX. Vol. II. Proză (Partea întâi), 2009.

La Editura Ideea Europeană a publicat E. M. Cioran – Despărţirea continuă a Autorului cel Rău, ediţia a doua, 2005, Zece prozatori exemplari. Perioada interbelică, 2006, Dieter Schlesak, un maestru german al evaziunii, ediţia a doua, 2007, Voinţa şi puterea de creaţie. Opera lui Nicolae Breban, 2009, iar la Euro Press Group: Ionesco. Eseu despre onto-retorica literaturii, ediţia a doua, 2007, Zece prozatori exemplari. Perioada comunistă, 2007, Celălalt Arghezi. Eseu de poetică retorică a prozei, ediţia a II-a, Colecţia Ediţii definitive, 2008.

Matei Călinescu, relativistul individualist

30,60 lei

Matei Călinescu, relativistul individualist (eBook)

30,30 lei

Leonid Dimov. Noua poezie ca vis

34,20 lei

Leonid Dimov. Noua poezie ca vis (eBook)

31,50 lei

Critica și creația

33,90 lei

Critica și creația (eBook)

28,80 lei

Nicolae Manolescu. (Pre)istoria criticului (eBook)

27,30 lei

10 + 10 prozatori exemplari nominalizaţi la Nobel (eBook)

14,10 lei

E. M. Cioran. Despărţirea continuă a autorului cel rău (eBook)

13,50 lei

Dumitru Țepeneag. Originalul onirograf (eBook)

30,60 lei

Celălalt Arghezi (eBook)

14,40 lei

Voința și puterea de creație. Opera lui Nicolae Breban (eBook)

33,60 lei

Zece prozatori exemplari – perioada comunistă (eBook)

12,60 lei

Ionesco (eBook)

13,80 lei

Zece prozatori exemplari. Perioada interbelică (eBook)

10,50 lei

Dieter Schlesak (eBook)

15,30 lei

Dumitru Ţepeneag. Originalul onirograf

36,60 lei

Nicolae Manolescu. (Pre)istoria criticului

33,00 lei

10 + 10 prozatori exemplari nominalizaţi la Nobel

17,70 lei

Voinţa şi puterea de creaţie. Opera lui Nicolae Breban

37,50 lei

Celălalt Arghezi

17,40 lei

Dieter Schlesak

18,60 lei

Ionesco

17,40 lei

Zece prozatori exemplari (perioada comunistă)

15,90 lei