În data de 5 noiembrie 1880, la Pașcani, județul Iași, s-a născut Mihail Sadoveanu – scriitor, povestitor, nuvelist, romancier, academician și om politic român. Cu peste 100 de cărți scrise este unul dintre cei mai prolifici scriitori români, cu o carieră de aproximativ cincizeci de ani. Este cunoscut mai ales pentru romanele sale istorice („Neamul Șoimăreștilor”, „Frații Jderi”, „Zodia cancerului” etc.) și de aventură („Baltagul”, „Țara de dincolo de negură”, „Împărăția apelor”) .

Urmează gimnaziul la Fălticeni apoi liceul la Iași.
– 1897 Debutează în revista bucureșteană „Dracu”
– 1904 Se stabilește la București, se căsătorește și va avea unsprezece copii. Acest an va fi numit „anul Sadoveanu” (N. Iorga) datorită debutului editorial al acestuia cu patru cărți deodată („Povestiri”, „Dureri înăbușite”, „Crîșma lui Moș Precu”, „Șoimii”).
– 1919 Colaborează cu reviste ca „Sămănătorul” sau „Viața românească”, înființează împreună cu T. Arghezi „Însemnări literare”.
– 1921 Devine membru al Academiei Române.
– 1928 Publică cunoscutul volum de povestiri „Hanul Ancuței”.

Ca om politic oscilează între forțe politice de dreapta și de stânga. Simpatizează la început cu Partidul Poporului, Partidul Național Liberal sau Partidul agrar, forțe de dreapta, ocupând chiar și funcția de Președinte al Senatului. Susține apoi monarhia iar după Al Doilea Război Mondial se alătură Partidului Comunist (extremă stângă). Ocupă funcții politice, are beneifcii materiale și face propagandă stalinismului și comunismului (vezi articolul „Lumina vine de la răsărit”).
– 1961 Se stinge din viață. Este înmormântat la Cimitirul Bellu din București.
Casa memorială se află la Vovidenia- Neamț.

Opera
Tema istorică: Creanga de aur, Frații Jderi, Șoimii, Nicoara Potcoavă, Neamul Șoimăreștilor, Nunta domniței Ruxanda, Zodia Cancerului.
Tema naturii: Dumbrava minunată, Țara de dincolo de negură, Nopțile de Sânziene, Împărăția apelor, Ostrovul lupilor, Nada Florilor.
Tema socială: Crâșma lui moș Precu, Hanu Ancuței, Baltagul, Bordeienii, Dureri înăbușite, La noi în Viișoara
Viața târgurilor de provincie: Floare ofilită, Apa morților, Locul unde nu s-a întâmplat nimic, Balta liniștii, Haia Sanis

Specificul literar
Este un relist cu viziune romantică, sentimentală. George Călinescu spunea că „are realismul unui Balzac și melancolia unui romantic.”
Prin dragostea pentru natură și prin legătura strânsă cu trecutul istoric el este un scriitor tradiționalist, neparticipând la tendințele înnoitoare ale prozei moderne, deși scrie în perioada „Sburătorul” și este contemporan cu Kafka, Proust, Th. Mann. Este neaderent la industrialism, capitalism, mașinism.
Sadoveanu este prin excelență un povestitor. De aici vine și legătura strânsă cu trecutul și respingerea civilizației. Ceva original la Sadoveanu este felul în care reușește să se identifice cu lumea pe care o prezintă, astfel că aceelași narator povestește viața din trecut pe care o leagă de cea de azi.
Un alt element al povestirii la Sadoveanu este taina, pe baza căreia își constuiește narațiunea și pe care o descoperim treptat odată cu parcurgerea acțiunii.