Dicționar toponimic al României. Muntenia (DTRM), Vol. VII, literele U,V,Z (eBook)

51,00 lei

Dicţionarul dialectului meglenoromân, general și etimologic. Volumul II, C-K (eBook)

30,00 lei

Dicţionarul dialectului meglenoromân, general și etimologic. Volumul I, A-C (eBook)

33,00 lei

Limba română. Originile (eBook)

33,00 lei

Atlasul lingvistic al dialectului aromân – ALAR. Volumul II (eBook)

126,00 lei

Lingvistica românească (eBook)

87,00 lei

Atlasul lingvistic al dialectului aromân. Volumul I (eBook)

48,00 lei