Ovidiu Morar – scriitor, eseist și publicist român.
S-a născut la 11 august 1966, Suceava.
Studii superioare la Politehnica București (Facultatea T.C.M.) și Universitatea Suceava (Facultatea de Automatizări și Calculatoare și Facultatea de Litere). În 2000 este beneficiarul unei burse M.E.C. la Praga pe baza unui proiect de studiu al suprarealismului ceh.
În 2003 devine doctor în Filologie al Universității „Al. I. Cuza” Iași, cu teza „Lecturi în palimpsest: avatarurile suprarealismului românesc”. Din 1997, cadru didactic la Facultatea de Litere a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, cursuri de Teoria literaturii, Avangarda românească și Literatura spaniola; din 2007 conferențiar universitar.
Este membru al Asociației de Literatură Generală și Comparată din România, membru al Uniunii Scriitoriilor din România.
Cercetător al avangardelor literare din România și Europa, a prezentat numeroase comunicări pe această temă la colocvii și conferințe internaționale organizate la București, Cluj, Iași, Praga, Ierusalim, Cernăuți, Veneția etc.
Colaborează cu numeroase reviste de profil: „Convorbiri literare”, „Poezia”, „Viața românească”, „Contemporanul”, „Euresis”, „Apostrof”, „Pro Saeculum”, „Hyperion”, „Familia”, „Bucovina literară”, „Philologica Jassyensia”, „El genio maligno”, „Caietele avangardei”, „Caietele Tristan Tzara”, „Meridian critic”.

Scrieri
◦ Avatarurile Suprarealismului românesc, Editura Univers, București, 2003;
◦ Suprarealismul românesc, Editura Tracus Arte, 2014;
◦ Avangardismul românesc, Editura Ideea Europeană, București, 2005;
◦ Scriitori evrei din România, Editura Ideea Europeană, București, 2006; Editura Hasefer, București, 2014;
◦ Ipostaze ale modernismului poetic, Editura Universității “Ștefan cel Mare”, Suceava, 2015;
◦ Literatura în slujba Revoluției, Editura Universității “Al. I. Cuza”, Iași, 2016;
◦ O istorie a ateismului, Editura Herald, București, 2018.
Traduceri
John William Draper, Istoria conflictului dintre religie și știință, Editura Herald, București, 2019.

Prețul inițial a fost: 15,00 lei.Prețul curent este: 13,20 lei.
Prețul inițial a fost: 19,95 lei.Prețul curent este: 16,20 lei.
Prețul inițial a fost: 15,30 lei.Prețul curent este: 13,80 lei.
Prețul inițial a fost: 14,40 lei.Prețul curent este: 11,70 lei.
Prețul inițial a fost: 18,90 lei.Prețul curent este: 15,60 lei.
Prețul inițial a fost: 21,00 lei.Prețul curent este: 17,40 lei.