Patrick Weil. Publicist.

Director al Universite de Paris-I, Pantheon-Sorbonne.

Este autorul unor multiple lucrări de referinţă, precum de pildă „Franţa şi străinii săi”, „Ce este un francez?”, „Libertate, egalitate, discriminări”, cea din urmă fiind editată de Ideea Europeană:

„Avem oare dreptul să ne alegem imigranţii în funcţie de originea etnică sau geografică? Suferă oare Franţa de un exces de căinţă?

S-a rătăcit ea oare în războiul aducerilor aminte?

La toate aceste întrebări, noul preşedinte al Republicii, Nicolas Sarkozy, a răspuns afirmativ, în numele „identităţii naţionale”.

Ancheta istorică ne permite să răspundem în mod diferit”.

O carte polemică şi dramatică. Un studiu fundamental despre probleme actuale, aparent insolvabile.