Rodica Marian, născută la 1 iunie 1944, Beiuş, absolventă a Facultăţii de Filologie din Cluj-Napoca (1967), doctoratul în filologie (1998).

Critic literar, eseistă, poetă. Specializată în lexicografie, lexicologie, stilistică, poetică, semantică şi semiotică.

Debut absolut: „Totuşi”, 1968 (versuri). Debut editorial: „Reflexul vital”, 1987.

Volume: „Lumile” Luceafărului, studiu de reinterpretare semantică, 1999; „Mihai Eminescu. Luceafărul”. Text poetic integral ediţie semantico-critică, studii, comentarii, 1999; „Dicţionarul Luceafărului eminescian”, Cluj, 2000 (în colaborare cu dr. Felicia Şerban); „Luceafărul”, CD multimedia de analiză poetică, gramaticală şi lexicografică, 2000 (în colaborare cu dr. Felicia Şerban); „Subterane şi clopote”, poeme, 2001; „Luna şi sunetul cornului. Metafore obsedante la Eminescu”, eseuri şi studii, 2003; „Hermeneutica sensului. Eminescu şi Blaga”, critică şi semantică textuală, 2003; „Identitate şi alteritate. Eminescu şi Blaga”, critică literară, 2005.
Ediţii: Augustin Pop, „Telejurnalul de Cluj”, 2000.
A colaborat la: „Dicţionarul limbii române” (DLR), serie nouă, literele T, T, U, Editura Academiei Române, 1982, 1983, 1994, 2002; „Studii eminescologice”, volumele 4, 5, 6, 7, 2002-2005; „Meridian Blaga” II, III, IV, V, 2002-2005; „Şcolile greco-catolice ale Blajului. 250 de ani de credinţă şi cultură”, 2005; „Integrarea europeană între tradiţie şi modernitate”, IETM-ediţia I, CD, 2005; Revue Européenne d’Études Sémiotiques, 1994, „Journal”, American-Romanian Academy, 1995, „Romània orientale” XI, 1998; „Péristyle – cahiers littéraire et artistique”, 2001; „Signa”, Revista de la Asociación Espaňola de Semiotica, 2003 etc.

Dicționarul Luceafărului eminescian (eBook)

24,30 lei

Identitate și alteritate (eBook)

10,50 lei

Dicţionarul Luceafărului eminescian

29,40 lei

Identitate şi alteritate

13,80 lei