Roxana Zanea, absolventă a Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti, în 2001, cu studii aprofundate în literatură comparată şi teoria literaturii (2003), alege, încă din timpul facultăţii, ca domeniu de cercetare literatura franceză medievală.
În anul 2011 obţine titlul de doctor în filologie cu teza Miraculosul, forme şi manifestări în literatura şi arta medievală occidentală, sub coordonarea prof. Silviu Angelescu. Lucrarea, publicată la editura Minerva în 2013, serios documentată, analizează formele literare ale miraculosului medieval, repertoriază şi sistematizează sursele sale de inspiraţie, studiază modul în care ele sunt integrate în literatura franceză a secolelor XII-XIV.
Receptarea specifică din perspectiva criticului şi cititorului contemporan imprimă originalitate şi prospeţime studiului prin potenţarea analizei codului verbal prin cel vizual, urmărind în esenţă metamorfozele, relaţiile şi interferenţele între elementele culturii precreştine, creştinizate şi savante din Evul mediu.
În 2006 este publicată cartea Mitul aristocratului în literaturǎ – între decǎdere şi nostalgia originii, Cartea Universitară, București, ISBN 973-731-175-2, pg. 209.
În 2010, este publicată cartea Imaginea şcolii cubiste în literatura avangardei Editura Fundației Luceafărul, București, ISBN 978-973-8901-09-4, pg. 97 La Conferința Internațională Literature and Criticism, LITCRI 2012, Istanbul, participă cu o lucrare despre „The Balkanic aristocracy between decay and the nostalgia of mythic origins in Mateiu Caragiale novel „Craii de Curtea Veche”, studiu publicat ulterior în TRICTRAC Journal of World Mythology and Folklore, volume 6, 2013, UNISA, ISSN 1996-7330.
În calitate de cercetător precum şi ca organizator al colocviului „Icons Today – Iconologii moderne şi postmoderne”, Roxana Zanea vizează constituirea unei asociaţii de cercetători în iconologie pentru a consolida un domeniu academic introdus de prof. Dan Grigorescu, dar încă insuficient explorat în România. Respectul valorilor intelectuale şi recunoaşterea contribuţiei mentorilor reprezentativi în formarea generaţiei actuale de cercetători animă proiectul „Icons Today”, proiect care continuă în fiecare an cu un Colocviu Naţional.

Prețul inițial a fost: 25,20 lei.Prețul curent este: 21,00 lei.
Prețul inițial a fost: 22,20 lei.Prețul curent este: 20,40 lei.
Prețul inițial a fost: 35,70 lei.Prețul curent este: 29,10 lei.
Prețul inițial a fost: 25,20 lei.Prețul curent este: 22,80 lei.
Prețul inițial a fost: 15,30 lei.Prețul curent este: 12,90 lei.
Prețul inițial a fost: 19,95 lei.Prețul curent este: 16,50 lei.