Stoica Preda Godeanu, biolog și ecolog, profesor universitar emerit, doctor în biologie, actualmente pensionar. S-a născut în București la 2 septembrie 1936. Este absolvent al Liceului ”Mihai Viteazul” din București (1954) și a Facultății de Biologie (1959), a Universității din București, bursier al fundației Alexander von Humboldt (Germania).

Debut: prima lucrare științifică, 1961, Contribuții la cunoașterea rotiferilor din RPR. Comunic. Academiei RPR, București.

Volume publicate:
Biologie: Testacea și Rotifera (The ”Iron Gate” Complex Atlas, Milcu St. ș.a), 1972; Protozoa-Testacea și Rotifera (Fauna Porțile de Fier, Ionescu M.A. ș.a.) 1975; Ecosistemele din România (Pîrvu), 1980; Călăuză în lumea plantelor și animalelor (Pîrvu, Godeanu, Stroie), 1985; Diversitatea lumii vii. Determinatorul ilustrat al florei și faunei României. Vol. I „Mediul marin” (sub red. Godeanu, Muller), 1995; Diversitatea lumii vii. Determinatorul ilustrat al florei și faunei României. Vol. II „Apele continentale” (sub red. Godeanu) 2002; Diversitatea lumii vii. Determinatorul ilustrat al florei și faunei României. Vol. III „Mediul terestru” (sub red. Godeanu, Ardelean), 2010; Diversitatea lumii vii. Determinatorul ilustrat al florei și faunei României. Vol. IV „Mediul subteran” (sub red. Godeanu, Decu, Ardelean), 2011; Fauna României vol. 1, fasc. 3, 2021; Fauna României col. 1, fasc. 4, 2021.

Ecologie: Valorificarea optimă a resurselor naturale. Lucrările Confrinței de ecologie Constanța (sub red. Godeanu, Stanciu), 1982; Cunoașterea și valorificarea optimă a resurselor naturale. Lucrările celei de a III-a Conferințe de ecologie (sub red. Godeanu, Truță, Ardelean), 1987; Strategii pentru asigurarea echilibrelor ecologice. A IV-a Conferință de ecologie (sub red. Godeanu, Andone, Bejan, Battes), 1989; Redresarea ecologică a ambianței. A V-a conferință națională de ecologie (sub red. Godeanu, Coman), 1992; 17 Arbeitstagung der IAD (sub red. Godeanu), Limnologie der Donau Bd.II (sub red. Godeanu, Marinescu), 1986; Ecologie și Protecția Mediului 10 (sub red. Ionescu, Godeanu, Barabaș), 1994; Procesele ecologice-baza dezvoltării societății. A VI Conferință Națională de Ecologie (sub red. Godeanu, Ardelean), 1995; Ecologie, în Dicționar enciclopedic de mediu (în 2 vol, sub red. Pârvu), 2005; Biodiversitatea și ocrotirea naturii (Bavaru, Godeanu, Butnaru, Bogdan), 2007; Ecologie aplicată, 2013; Population, Species and Biocenosis. An Integrative Vision (Doniță, Godeanu, Sfetea), 2019.

Protecția mediului: Epurarea biologică a apelor uzate, 2015.

Cursuri universitare: Elemente de monitoring ecologic/integrat, 1996; Principiile ecologiei, 1998 și 2004; Tehnologii ecologice și protecția mediului, Ecotehnie, 1998; Compendiu de lucrări în Ecologie Aplicată (Godeanu, Paraschiv), 2005 și 2011.

Articole științifice în diferite reviste din România și din străinătate : 218.

Brevete de Invenție : 8 brevete.

Premii: Premiul „Emanoil Teodorescu” al Academiei Române, 1980; Premiul „Emil Pop” al Academiei Oamenilor de Știință, 2004; Diploma de Onoare a Universității „Ovidius” Constanța, 2000; Premiul „Gheorghe Ionescu-Sisești” al Academiei Oamenilor de Știință, 2009; Diploma de excelență la „The 3rd Aquatic Biodiversity, International Conference, 2011; Profesor emerit al Universității „Ovidius” Constanța, 2015; Premiul „Emil Pop” al Academiei Oamenilor de Știință, 2015.

Nu a fost găsit niciun produs care să se potrivească cu selecția ta.