V. G. Krâsiko, psiholog cunoscut semneaza cateva manuale de psihologie si psihanaliza, unul din ele fiind Psihologia socială reprezintă un domeniu complex, actual şi interesant.

Pentru a înţelege întreaga complexitate şi varietate a fenomenelor şi proceselor psihosociale pe care le studiază aceasta se impune cunoaşterea manualelor şi materialelor speciale care se raportează la diverse curente ştiinţifice, şi care-i dezvoltă în mod diferit conţinutul. Avantajul prezentului manual constă în faptul că, mai întâi, aici sunt tratate riguros problemele cardinale ale psihologiei sociale. Apoi, este prezentată caracteristica generală a fenomenelor şi noţiunilor sale de bază, determinate de apartenenţa oamenilor la diferite grupuri sociale şi implementarea lor în cadrul acestora.

Informaţia din manual este furnizată astfel încât să nu apară contradicţii în procesul însuşirii unui volum mare de cunoştinţe. În plus, forma interogativă întrebare-răspuns de redactare a materialului permite, pe de o parte, însuşirea mai bună a particularităţilor de manifestare a numeroaselor fenomene şi procese psihosociale, iar, pe de altă parte, corespunde logicii şi conţinutului răspunsurilor la întrebările examenului la disciplina Psihologia socială. Prezenta lucrare se adresează studenţilor şi doctoranzilor de la facultăţile de psihologie şi sociologie din instituţiile de învăţământ superior, celor care studiază specialităţile: conducerea, managementul, legătura cu societatea, reclama, precum şi tuturor celor interesaţi de psihologia socială.

Psihologia socială

18,60 lei