Actualități - Evenimente - Știri

Ideea Europeană la Târgul Internațional Gaudeamus 2019

Ideea Europeană participă la Târgul Internațional Gaudeamus  – Cartea de învățătură ediția nr. XXVI,
care va avea loc între 20 și 24 noiembrie 2019.

La standul Editurilor Contemporanul, Ideea Europeană și EuroPress Group, între sute de titluri semnate de mari scriitori ai lumii și ai României, iubitorii de carte vor avea posibilitatea să-și îmbogățească biblioteca cu titluri noi – editate cu prilejul aceste ediții aniversare – bucurându-se de autografele scriitorilor români.

Locație: Complexul Expozițional Romexpo, Pavilionul B2, Standul 27

Brandul  Ideea Europeană (1919-2019)

 

Istoria României moderne  de Ioan-Aurel Pop

Istoria României moderne este – la scara celor două milenii trecute de la începutul formării poporului roman – sinonimă cu ieşirea românilor din lumea medievală, cu asumarea idealurilor generale de construire a naţiunii române şi a statului naţional, în contextul modelului european. Modernitatea s-a clădit, însă, pe acumulările trecutului, pe experienţa general‑umană (a Europei şi a lumii) şi locală (românească). Marii intelectuali ai poporului român – între care s‑au aflat în prim plan şi istoricii cei mai valoroşi – şi‑au dat seama, mai intens din secolul al XVII‑lea încoace, că românii au deopotrivă rădăcini vest‑ şi est‑europene. Pe de o parte, prin originea romană, prin limba neolatină, prin modul de creştinare şi prin numele purtat, românii se trăgeau de la Roma, adică din Occident, pe când, pe de altă parte, prin biserica organizată după model bizantin, ca şi prin limba slavonă a cultului, a cancelariei şi a culturii medievale şi prin alfabetul chirilic, se revendicau din Noua Romă (Constantinopol), din moştenirea bizantino‑slavă, adică din Răsărit. Această stranie dualitate făcea din români – unicii moştenitori de marcă ai romanităţii orientale – o realitate sui generis, lăudată de unii, veştejită de alţii şi aşezată acolo unde cele două jumătăţi ale Europei se întâlnesc şi interferă. (Ioan-Aurel Pop)

 

Sub semnul lui Hippocrates  de Victor Voicu

„România este unică pentru mine, este Patria mea. Aici am văzut lumina soarelui, am citit la lumina lunii, am suferit, m-am bucurat, am plâns și am fost fericit. Aici mi-am definit vocația, am obținut succese sau neîmpliniri, am cunoscut oameni de anvergură morală și profesională, generoși și demni, care mi-au fost modele și cărora le rămân recunoscător pentru totdeauna. Aici am învățat la școli bune, cu profesori dedicați misiunii lor și am ascultat mari dascăli, personalități strălucite ale românilor, cu nimic mai prejos decât reperele și valorile europene. Aici am identificat pe marii fondatori ai culturii, civilizației și științei românești. Aici am descoperit anvergura și dedicația unor mari oameni de stat, uriașe personalități ale politicii românești, stâlpi ai națiunii și fondatori ai statului român modern. Aici am identificat mari personalități de alte etnii, evrei, francezi, armeni, germani etc., care și-au pus destinele în slujba românilor, unii cu sacrificiul vieții. Aici, pe acest pământ, se află acei oameni minunați, anonimi, fideli și credincioși României profunde, nealterată de vreme și vremuri. Aici m-am născut și aici voi rămâne, în veșnicia pământului românesc.
Iată câteva dintre cele 100 de motive care au edificat credința mea nealterabilă în Patria mea, România.” (Victor Voicu)

„Victor Voicu mi s‑a impus prin acest flegmatism caracterial, despre care el însuşi ar putea să spună multe, inclusiv câte jertfe, pierderi şi eforturi supra‑umane l‑au costat. Deoarece, o ştim, acum, la o anume vârstă şi o asimilată experienţă, că totul costă, deşi pierderile şi suferinţele, rănile acestei plăţi, ale acestei ofrande, nu se pot echivala în nici o altă formă de valoare. Dincolo de firile noastre, distincte, e drept, ne‑au apropiat şi unele calităţi. În primul rând, poate, ceea ce numim seriozitate gravă biografică sau destinală, adică înjugarea la acea normă pe care în tinereţea noastră am descoperit‑o şi apoi ne‑am asumat‑o cu o energie şi voinţă de fier: slujirea Ideii! În cazul lui, credinţa în Hippocrates şi în jurământul lui, ca şi servirea acestuia, de parcă ar fi fost depus pe un altar; da, un altar, de bună seamă!” (Nicolae Breban)

 

Ostrovul Învierii  de Aura Christi

„Poezia Aurei Christi explorează «subterana dinlăuntru» într-o atmosferă plină de mister, emoție și cuvinte, precum «pictează fulgere la asfințit». Pentru Christi, «inima știe totul», iar magia poetului, «în lumina vie, înceată», te poartă «pe aripa ei mare, străvezie» spre locul, în care «rămâi ochi în ochi cu Dumnezeu». O poezie de mare forță lirică și imaginație debordantă.”
Adam J. Sorkin (SUA)
„Iată, în cuvintele Aurei Christi, curgând abundent, din surse ascunse, fluidul vivifiant al poeziei, să nu ne temem de retorica majusculelor, al marii Poezii.”
Nicolae Balotă (Franța)
„Marea literatură se naște din pornirea de a explora necunoscutul dincolo de limitele lui perceptibile, de a-și apropia cât mai mult acea realitate supremă nesusținută de conceptele raționale, de investigația empirică. Unii poeți, precum Aura Christi, au un nume pentru această Realitate misterioasă – Dumnezeu, pe care o reconstruiesc după cum le dictează intuiția și imaginația, oferind propria versiune despre divinitate. Zeu înainte de a fi Dumnezeu, pentru Aura Christi Dumnezeu este confesorul căruia i se destăinuie fără nicio reținere, împărtășindu-i spaimele, disperarea și speranțele, cerându-i sfatul. Dumnezeu pare să-i răspundă și din acest dialog se naște o poezie capabilă să înfrunte inteligența secolului XXI, tot mai pragmatică, tot mai sceptică și mai săracă din punct de vedere cultural.”
Petru Iamandi (România)

 

Națiune, modernizare și elite românești de Mircea Platon

Axul motor al modernizării societăţii româneşti a fost recăpătarea sentimentului demnităţii. Modernizarea însemna, pentru Alecu Russo şi alţi patrioţi din generaţia sa, îndreptarea din şale, încetarea „coloveranţiilor”, a temenelelor pe care şalvarii, spre deosebire de pantaloni, le îngăduiau fără riscul de a pocni cusăturile. Din punct de vedere cultural, modernizarea ca verticalizare însemna recuperarea istoriografică a trecutului românesc şi crearea unui sistem de economie simbolică, legând organic cultura populară de cea a elitelor naţionale. Anunţat de multe proiecte culturale, de la cele ale lui Ioan Heliade‑Rădulescu, Gheorghe Asachi, Mihail Kogălniceanu sau Alecu Hurmuzachi, acest program a fost cel mai strălucit pus în pagină de societatea Junimea şi Convorbiri literare. Din punct de vedere politic, tipul de modernizare pentru care luptau Alecu Russo şi generaţia sa presupunea, în formularea sintetică a lui Ion C. Brătianu, libertatea personală prin independenţa naţională. Din punct de vedere economic,
modernizarea României presupunea dezvoltarea economiei româneşti prin adoptarea unui program economic care să îmbine armonios protecţionismul economic necesar dezvoltării industriilor naţionale cu economia la scară umană, a micii pieţe libere. (Mircea Platon)
Strălucita pledoarie a scriitorului și istoricului Mircea Platon pentru reconstruirea demnității naționale se constituie într-o lecție de istorie a cărei menire este revivifierea rădăcinilor tradiției naționale și întoarcerea cu fața spre modelele fondatoare ale României moderne. Altminteri spus, lectura corectă a istoriei făcută de un cărturar, pentru care erudiția, verticalitatea și onestitatea sunt calități intrinseci, ne oferă soluțiile necesare pentru a depăși un impas la suprafață insurmontabil. Dacă ai demnitatea rădăcinilor proprii, problemele se transformă în situații ce-și impun de la sine soluționarea. Istoria citită corect îți oferă răspunsurile la toate întrebările. Aproape.

 

Jurnal – Lev Tolstoi
Traducere de Janina Ianoși
Studiu introductiv şi note de Ion Ianoși

Thomas Mann scria la centenarul nașterii lui Tolsoi: „În el, omul a fost mai puternic decât artistul și neîndoielnic mai puternic decât gânditorul”. Această judecată, în trei trepte, ar fi cel mai nimerit motto pentru Jurnal. Introducerea la Jurnal va fi nevoită să se mulțumească însă cu mai puțin. Fără a-l pierde din vedere pe omul-artist, va trebui anume să coboare în laboratorul gânditorului. Aceasta, pentru că problemele reprezintă cea mai problematică parte a creației lui Tolstoi. Și pentru că mai persistă opinia potrivit căreia artistul și omul ar putea fi desprinși de gânditor. Poți să crezi în relativa superioritate a imaginilor lui Tolstoi față de ideile, sau, mai exact, față de unele dintre ideile lui prea insistent explicitate. Nu poți să nu recunoști însă organica lor osmoză de ansamblu. Gânditorul, artistul și omul alcătuiesc în cele din urmă o indivizibilă treime.
În consecință, voi izola de rest gândurile lui Tolstoi, numai și numai pentru ca cititorul să nu izoleze restul de ele. Și nici să nu izoleze între ele etapele unei aceleiași creații – potrivit prejudecății, decurgând din cea precedentă și completând-o, după care la început ar fi prevalat artistul, motiv de satisfacție pentru noi, și doar după aceea ar fi dominat gânditorul, întru enervarea noastră. Aparențele favorizează o atare diviziune; cu atât mai mult cu cât cele șase decenii de creație se împart într-adevăr în două perioade egale de câte treizeci de ani fiecare. (…)
Personalitatea de geniu nu poate să nu imprime tuturor activităților ale concomitente și succesive o superioară unitate. Cititorul Jurnalului va observa lesne acest lucru.

 

Identitatea românească. Felul de a fi român de-a lungul timpului  de Ioan-Aurel Pop

Toate popoarele sunt preocupate de identitatea lor, dar la români această chestiune a îmbrăcat forme speciale. Românii, locuitori până în epoca modernă în două principate autonome supuse Porții Otomane și râvnite de mulți alți vecini, dar trăitori și în vaste provincii ocupate de unguri, de austrieci, de ruși și de turci, pierduți în mijlocul atâtor străini rapace, s-au întrebat, parcă mai mult decât alții, de unde vin și cine sunt ei. Până la urmă însă, toate popoarele mici, lovite de soartă și lăsate la cheremul celor mari, au asemenea preocupări, transformate uneori în adevărate obsesii. (Ioan-Aurel POP)
În anul 2018 – când s-au împlinit o sută de ani de la „Marea Unire”, petrecută la sfârșitul „Marelui Război”, în urma căreia a rezultat „România Mare” – întrebările despre trecutul românilor au sporit, au devenit mai incitante și chiar mai greu de rezolvat prin răspunsuri adecvate. Până și aceste epitete de „mare”, care însoțesc actele de voință națională de acum un secol, sunt de natură să-i descumpănească pe unii sau să-i umple de mândrie pe alții. Războiul a fost „mare”, unirea a fost „mare”, iar România tot așa! Cum s-a putut ajunge atunci la aceasta? …

 

Noua Psihologie a Banilor de Adrian Furnham

Noua Psihologie a Banilor este o analiză accesibilă și cuprinzătoare a relației noastre psihologice cu banii sub toate formele ei.
Comprehensiv și profund, Adrian Furnham explorează rolul pe care îl joacă banii într-o serie de contexte, de la familie la stradă, și se întreabă dacă relația este întotdeauna una sănătoasă.
Discutând despre modul în care banii influențează ceea ce gândim, ceea ce spunem și modul în care ne comportăm într-o serie de situații, cartea pune dinamica culturii financiare și a cardurilor de credit în contextul atitudinilor tradiționale față de bogăție într-o gamă largă de culturi, analizând și modul în care conceptul de bani s-a dezvoltat pe de-a lungul istoriei.
Cartea are teme diverse:
Înțelegerea banilor: Care sunt atitudinile noastre față de bani și cum mediază naționalitatea, istoria și religia acele atitudini?
Banii acasă: Cum creștem cu bani și ce rol joacă aceștia în cadrul familiei? Ce rol joacă genul și cum e posibil să pierdem controlul în ceea ce privește banii?
Banii la locul de muncă: suntem cu adevărat motivați de bani la locul de muncă? Și ce metode folosesc comercianții pentru a ne convinge să renunțăm la banii noștri?
Banii în viața de zi cu zi: Cum putem echilibra nevoia de a crea mai mulți bani pentru noi prin investiții cu dorința de a face donații caritabile sau de a da bani prietenilor și familiei? Cum a schimbat e-revoluția relația noastră cu banii?

 

Autori şi opere. Cultura rusă. Volumul II de Ion Ianoşi

„Cele 24 de studii, reunite şi rearanjate, uneori şi cronologic, de regulă tematic, dau seama, ajutător, asupra preocupărilor mele faţă de cultura rusă din secolele XIX şi XX. Ele sunt, cum am spus, complementare celor patru întreprinderi unitare dedicate aceluiaşi domeniu. Primordiale rămân acelea. Acest volum nu urmăreşte decât să-i ajute pe cei în continuare sau din nou dornici să pătrundă o mare cultură a lumii.

Utilitatea e dispreţuită, la noi, de mulţi intelectuali. Ei râvnesc mereu genialitatea. Geniul Tolstoi voia să fie util. Personal ţin dintotdeauna să mă conformez îndemnului său.” (Ion Ianoşi)

 

Arta supravieţuirii de Constantin Tătaru

Dacă nu faci parte din categoria oamenilor aventuroși, cu atât mai mult această carte te va ajuta. Arta supraviețuirii e un ghid complex despre cum poți rămâne în viață în mijlocul sălbăticiei folosind cunoștințe despre natură și tehnici transmise din generație în generație. Probabil nu vei avea niciodată nevoie de ea, dar dacă se va întâmpla?
Într-un mediu ostil trebuie să știi ce și de unde să iei tot ce îți poate fi folositor pentru a ajunge din nou acasă. Trebuie să te orientezi într-un loc necunoscut, să cauți hrană, apă, adăpost, să faci focul, să știi cum să atragi atenția posibililor salvatori.
Dar înainte de a ști cum să scapi cu viață trebuie să vrei cu adevărat asta, întrucât sunt multe lucruri care ar putea să te demoralizeze: frigul, vântul, ploaia, soarele nemilos, lipsa apei, a hranei, singurătatea… Vor supraviețui numai cei care se vor adapta din mers la vicisitudini. Inteligența, rezistența psihică și tăria de caracter sunt principalele arme în lupta cu stihiile naturii din toate zonele climatice, fie că este vorba despre ținutul înghețat al nordului, jungla ecuatorială, deșertul australian, african sau sud-american ori jungla urbană a prezentului.
Autorul ne oferă informații sintetizate, completate cu desene, astfel încât să fie ușor de înțeles și de aplicat de către oameni obișnuiți, fără pregătire specială. Nu omite nici latura psihologică, dând îndrumări despre tehnici de gestionare a stresului, de păstrare a motivației și a unei atitudini pozitive în situații-limită.

 

Caietul albastru. Ediția 2019 de Nicolae Balotă

De când mă ştiu, aş putea spune, dar mai precis de la vârsta de cincisprezece ani, am ţinut – cu unele inter­mitenţe – un jurnal intim. În epoci diferite, el a luat înfăţişări felurite: când simplu caiet de note referitoare la evenimentele, la trăirile zilei, când jurnal de lectură, uneori repertoriu al exerciţiilor spirituale, consemnare a meditaţiilor urmând un itinerarium mentis in Deum, alteori caiet al unei pasiuni obsesive, de cele mai multe ori un melting pot în care ghiveciul cuprindea reflecţii, note pe marginea cărţilor, a evenimentelor din lume, scrisori, însemnări de călătorie, proiecţii în imaginar, vise, ficţiuni. În anumite perioade purtam chiar două „jurnale”, unul pentru consemnarea reflecţiilor, altul pentru urmărirea desfăşurării unei experienţe intime acaparatoare. Nu arareori textele depăşeau limitele însemnării „zilnice”, constituindu‑se în eseuri constru­ite zile, dacă nu chiar săptămâni de‑a rândul.
Caiete întregi, file numeroase din aceste arhive intime s‑au risipit, au pierit prin naufragiile ultimelor decenii, prin locuinţe percheziţionate, părăsite, confiscate, trecute în „patrimoniul statului”. Altele, tot numeroase, s‑au regăsit în lăzi şi saci eşuaţi – dacă nu pe plăji pustii – prin garajele şi magaziile prietenilor sau ale rudelor. Câteva mi‑au parvenit, aduse sau transmise clandes­tin peste frontiere, în perioada în care eu însumi, refu­giat politic în Franţa, nu mă puteam întoarce în ţară. Printre ele, „Caietul” acesta „albastru”.
„Adevărata putere, scrie tânărul erudit Balotă, se află în puterea fără glorie, în puterea ascunsă, în fecunditatea tăinuită. Nimic manifest, sămânţa este îngropată adânc. În somnul seminţei e puterea fără glorie. Însăşi pasivitatea ei e rodnică. Secerişul, gloria târzie a seminţei dincolo de orizontul ei. Sămânţa e puternică în timpul agoniei sale subterane”. Aceste note – ce pot fi considerate un manifest indirect – sunt scrise în ianuarie 1955 […] E captivantă incursiunea efectuată în ’91-’98 în sumbrul an ’54-’55; ochiul lucid al eruditului Balotă îl „priveşte” pe junele de atunci, îl judecă, îl tratează cu iubire, cu înţelegere, cu ranchiună de cărturar. Se obţine astfel un efect al stranietăţii; e ca şi cum ai înainta printr-un labirint al timpului, labirint ce are în loc de ziduri – oglinzi. În timp ce vezi diferite chipuri reale în oglindă, asişti la descrierea lor luxuriantă, memorabilă, iar numai peste câteva clipe ai şansa să vezi aceleaşi chipuri vii, descrise de acelaşi spirit… ce a acumulat o experienţă – de la primul jurnal, de la primul segment de timp – de patruzeci de ani aproape. Cuceritoare, asprimea unui guru întoarsă împotriva sa, asprime ce denotă faptul că războiul subteran, început acum câteva decenii, e în toi; Maestrul îşi este fidel sieşi, se înfruptă imperial din mizeria oricărei autodepăşiri (Nietzsche). Atingând o dată un ideal – kantian vorbind, „un lucru individual, determinabil sau chiar determinat numai prin idee” –, Nicolae Balotă, îl depăşeşte exemplar, inventând idealuri ce dau largi fiori de sfânt mister. (Lucian Blaga)”

 

Psihologia manipulării. Totul despre persuasiune și influențare  de Robert B. Cialdini

Care sunt factorii determinanți pentru ca o persoană să spună da alteia și care sunt tehnicile folosite de către factorii de convingere pentru a obține conformarea? Ce anume face ca o cerere formulată într-un fel să fie respinsă, în timp ce alta, care solicită același lucru, formulată însă într-un mod puțin diferit, să aibă succes? Ce principii psihologice influențează tendința de conformare la o cerere?
Profesioniștii persuasiunii știu ce trebuie să facă pentru a ne convinge. Cei care manipulează folosesc înclinații naturale, firești ale psihicului nostru în propriul avantaj.
Dar nu numai ei se folosesc de aceste principii. Cu toții ne folosim de ele și le cădem victime în același timp în cadrul interacțiunii cu vecinii, prietenii și familia. Însă profesioniștii persuasiunii au la dispoziție ceva mai mult decât noi, care posedăm o înțelegere superficială.
Robert B. Cialdini ne învață cum să recunoaștem situațiile de manipulare și cum să ne ferim de ele. Dar mare atenție! Nu orice acțiune este una manipulativă. Trebuie să mai și avem încredere în oameni.
Dovezile arată faptul că, în cadrul vieții tumultuoase de astăzi și al exploziei informaționale la care suntem martori, în care este nevoie să luăm decizii rapid, fără a le analiza pe îndelete, ne bazăm pe tot felul de scurtături, iar acest tip de conformare negândită va prevala din ce în ce mai mult. De aceea, va fi important pentru societate să înțeleagă modul de funcționare al influențării automate.
Deși există mii de modalități de persuasiune pe care profesioniștii le pot folosi, majoritatea se rezumă la șase categorii de bază. Fiecare este guvernată de un principiu psihologic fundamental, care dictează comportamentul și care îi conferă puterea de acțiune.
Acestea – reciprocitatea, consistența, verificarea, legătura, autoritatea și reținerea – sunt prezentate, ținând cont de funcția pe care o joacă în cadrul societății și de ponderea de care un profesionist în domeniu poate face uz în cererile privind cumpărarea, donarea, cedarea, votul sau acordul.
Astfel, tehnicile de manipulare bazate pe reciprocitate speculează tendința noastră naturală de a răspunde cu un favor la un favor. Tindem să avem încredere în ceea ce cred cei din jur, așa funcționează validarea publică. Ne calibrăm opiniile și preferințele cu cei care ne seamănă. Principiul autorității este foarte eficient. Urmăm orbește nu doar autoritatea, ci chiar și numai însemnele ei. Considerăm lucrurile rare ca fiind mai importante și principiul limitării e folosit din plin chiar și pentru cumpărături viitoare, iar maximul de efect se obține atunci când indisponibilitatea unui produs este recentă.
De acum înainte vei fi foarte atent când vei citi un ziar, vei face cumpărături sau vei asculta un mesaj politic. Te va îngrozi să afli că eşti manipulat 24 de ore din 24 !
Supunerea faţă de o autoritate este un comportament uman general, rezultând din statutul de fiinţă sociala al omului. Adesea acest comportament se afla la originea încercărilor de manipulare.
Sinteză a bogăţei literaturi consacrate subiectului în ultimele decenii, volumul prezintă tehnicile de influenţare (manipulare) a comportamentului, în sens pozitiv sau negativ.
Cum se exercită influenţa şi manipularea în viaţa de zi cu zi?
Scopul cărții este de a detecta tehnicile de manipulare și de a le dejuca eficacitatea prin cunoaşterea mecanismelor psihologice la care ele apelează.
Robert B. Cialdini susţine cursuri universitare şi post-universitare despre persuasiune şi influenţă socială la University of North Carolina şi Columbia University. El este şeful catedrei de Psihologie şi membru al Consiliului de Conducere al Arizona State University.

 

România întregită 1918-1928. Aspecte ale consolidării statale de Vasile Pasailă

În noile condiții istorice și pe baza prevederilor constituționale, în perioada de după 1918, prin legi speciale s-a asigurat unificarea legislativă, monetară și financiară, a comunicațiilor și transporturilor, a învățământului, asigurărilor sociale, asistenței sociale, apărării naționale și a altor domenii. Aceste prefaceri de mare însemnătate pentru destinele statului național unitar s-au realizat în primii zece ani după Unire, perioadă caracterizată, cu justețe, ca un deceniu de răscruce în dezvoltarea societății românești interbelice, a României moderne în general. În același timp pe plan internațional, statul român s-a afirmat ca o forță activă în efortul general al popoarelor pentru apărarea  păcii globale, a granițelor naționale stabilite de tratatele de pace semnate în cadrul Conferinței de Pace de la Paris.
Multiplele mutații care au avut loc în societatea românească în intervalul cuprins între anii 1918-1928, cu semnificațiile lor importante în toate domeniile de activitate, dau măsura importanței acestei secvențe de istorie în retrospectiva și perspectiva evoluției poporului român.

 

Cum să-ți faci soțul milionar de Larisa Renar

Larisa Renar își argumentează în volumul de față, „Cum săţ faci soțul milionar”, convingerea că banii sunt o energie direcționată, structurată, sexuală și vitală. Femeia îi oferă bărbatului energia ei și el o transformă în bani, astfel că veniturile bărbatului sunt influențate în mare măsură de cea care îi stă alături. De femeie depinde dacă el va fi „fruntea satului” sau dacă numele lui va ajunge cunoscut în întreaga lume.
Energia feminină există în stare pură. Ca să o valorificăm trebuie să știm să ne propunem țeluri, să avem încredere în noi, să ne iubim și să ne placă ce facem, să avem voință și să fim hotărâte. Astfel, ne urmăm steaua călăuzitoare, prindem puteri și suntem în comuniune cu noi înșine, iar apoi devine mai ușor. Apar oamenii care sunt gata să ne sprijine, să creadă în ideile noastre, iar Universul ne dă bani pentru revelarea potențialului nostru. În plus, cu cât energia femeii e mai mare, cu atât poate să-i ofere mai multe posibilități bărbatului.
Cartea va fi utilă tuturor în egală măsură, inclusiv femeilor care nu se află într-o relație, pentru că ne învață cum să schimbăm în bine latura financiară a vieții noastre.
Folosind tehnici simple pentru creșterea energiei, viata ni se umple de abundență! Metodele recomandate ne arată cum să transformăm talentul pe care îl avem și ocupația noastră favorită în câștig, dar și cum să-l inspirăm și să-l susținem pe bărbatul iubit în carieră.

Trezirea Dragonului  de Corneliu Zeana

Dragonul se trezește din îndelungată amorțeală, deschide un ochi, apoi pe celălalt, își scutură solzii de praf, înalță capul, scoate aburi pe nările mari, dilatate,  flăcări țâșnesc din gura deschisă lăsând vederii un șir de dinți ascuțiți, coada sa puternică vântură văzduhul, iar el se înfățișază astfel lumii întregi care-l privește cu admirație și uimire, iar unii se tem.

În anul aniversării de 70 de ani de relații diplomatice între cele două state China și România,
Editura Ideea Europeană a publicat următoarele titluri în colecția Civilizația chineză,
care vor fi prezente la Târgul Internațional de Carte Gaudeamus 2019:

Atenție! De pe 24 noiembrie 2019 la Librăria Ideea Europeană
începe Black Friday cu oferte și promoții speciale!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *