Punctul Critic

Punctul Critic nr. 4 (38) 2021 – Henri H. Stahl sau recursul la metodă în Sociologia Românească

Punctul Critic nr. 4 (38) 2021
Henri H. Stahl sau recursul la metodă în Sociologia Românească

Destinul istoric al Școlii Sociologice de la București, emblematic pentru profilul cultural și științific al României reîntregite după 1918, este indisociabil și poate imposibil de a fi descifrat și cuprins de către posteritate în absența luării în considerație a prestației de excepție a ilustrului său fondator și animator neobosit, savantul de anvergură națională și internațională Dimitrie Gusti. Veritabil spiritus rector, ctitor de instituții și făuritor de publicații de profil, înzestrat organizator al unor rețele de acțiune socială cu efecte reformatoare, desăvârșit pedagog al națiunii sale într-o epocă tumultoasă de accedere la modernitate și universalitate, mesager vizionar al unui inalienabil crez umanist, fără frontiere, profesorul Gusti a avut în preajma sa discipoli și colaboratori fideli, ale căror devoțiune și implicare depline au conferit Școlii ca atare un rol preeminent și proeminent în istoria românească și recunoscut prestigiu la nivel european și internațional. Între aceștia se cuvine să-l menționăm la loc de cinste pe cercetătorul de aleasă vocație, dascălul erudit și metodic, omul de noblețe sufletească inegalabilă, legatarul mesajului maestrului său condensat în sintagma plină de adevăr și expresivitate „sociologia militans”, profesorul Henri H. Stahl. Subscriind la filosofia și ethosul Școlii gustiene, Henri H. Stahl a excelat prin ampla deschidere teoretică și rigoarea metodologică, contribuind cu osârdie la elaborarea cadrelor conceptuale și a instrumentarului de lucru în procesul de investigare empirică a realităților sociale, grație cărora echipele multidisciplinare ce au întreprins studii monografice, anchete zonale și proiecte la scară națională au performat și au lăsat contribuții științifice unice despre istoria socială și structurile configurate ale formelor de existență comunitară în arealul românesc.

SUMAR
EDITORIAL
• Profesorul Henri H. Stahl – un sacerdot al Sociologiei românești (Conf. univ. dr. Mihai Milca) / 5

Dosar: Henri H. Stahl sau recursul la metodă în Sociologia Românească
• Henri H. Stahl – metodologul Școlii sociologice de la București ( univ. dr. Septimiu Chelcea) / 15
• The Actuality of Henry H. Stahl’s Sociology From the research of “village communities” to the theory of “dual societal systems” ( univ. dr. Ilie Bădescu, membru corespondent al Academiei Române) / 20
• Sociologul Henri H. Stahl, de la cunoașterea comunităților rurale la cercetarea zonală ( univ. dr. Dorel Abraham) / 56
• Realism (sau pesimism?) la nouăzeci de ani. Spicuiri dintr‑o conversație nepublicată ( univ. dr. Zoltán Rostás) / 70
• Influența tehnicilor monografiei sociologice teoretizate de Henri H. Stahl în cadrul cercetărilor întreprinse de Echipele Studențești Regale în Dobrogea (Enache TUȘA) / 77
• Din amintirile unui sociolog. Trăite și auzite alături de Henri H. Stahl ( univ. dr. Dan Banciu) / 95
• Amintiri și evocări despre profesorul Henri H. Stahl ( univ. dr. Maria Voinea) / 119
• Henri H. Stahl – armonizarea studiilor sociologice cu monografia istorică (Ioan C. Popa) / 126
• Reveniri în anii ʼ70 pe urmele vechilor cercetări monografice (Sorin Mitulescu) / 134

FONDUL ȘI FORMA
• Rădăcinile intelectuale ale paradigmei moderne a birocrației. De la fiziocrați la neomachiavellieni (Partea II) ( univ. dr. Mihai Milca) / 143
• Factori motrici ai reconfigurării viitoare a sistemului monetar internațional ( univ. dr. Adrian Pop) / 160

Perspective eurocomunitare și euroatlantice
• Președinția slovenă la Consiliul Uniunii Europene ( univ. dr. Irina Moroianu‑Zlătescu) / 175
• Ordinea mondială și europeană între „Redresare și reziliență” și „Marea Resetare” ( Mihai‑Bogdan Marian) / 181
• Drepturile conferite funcționarilor publici de Codul Administrativ, expresie a armonizării legislației interne cu cea a Uniunii Europene (doctorand Alina‑Raluca Cucu) / 194
• Statul de drept și Regulamentul (UE, EURATOM) 2020/2092 privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii Europene (Claudia Elena Marinică) / 203

Mutațiile pandemice și legitimarea crizei perpetue
2020‑2021 : Coronavirus – noua epidemie care afectează structural o societate, inclusiv cu efecte şi asupra clasei politice româneşti (Dacian Vasincu) / 215

În apărarea României Mari
Cultura ‑ prioritate națională în România Reîntregită (1918‑1940). Repere ale evoluției presei interbelice ( univ. dr. Vasile Pasailă) / 241

Lumea Cărților
• Sorin Mitulescu (coord.), Sociologi în Comunism: Începuturile unei profesii fără statut, Editura Tritonic, București, 2021(Recenzie de Lucian Rotariu) / 251
• Loredana Ivan, Adina Chelcea, Septimiu Chelcea, Comunicarea nonverbală în interacțiunile cotidiene, Editura Comunicare.ro, București, 2021 (Recenzie de Lector univ. dr. Alina Duduciuc) / 254
• Monna‑Lisa Belu Magdo, Teoria contractului, Editura Hamangiu, București, 2021 (Recenzie de Prof. univ. dr. Irina Moroianu‑Zlătescu) / 260
• Revista „Dreptul” și rolul său în dezvoltarea învățământului juridic în România ( univ. dr. Irina Moroianu‑Zlătescu) / 264

EVENIMENT
• Notă – Conferința Internațională/Dezbetere „Egalitate – toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi”, București, 14 decembrie 2021 (Alina-Raluca Cucu) / 275
• A VIII‑a Conferință internațională anuală „Law and Administrative Justice from an Interdisciplinary Perspective”, Facultatea de Administrație Publică, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (25‑27 noiembrie 2021) (Claudia Elena Marinică) / 277

Vă invităm să vizitați Arhiva revistei Punctul Critic (Click aici)
Puteți comanda revista Punctul Critic pe librăria Ideea Europeană (Click aici)

Editor: Fundația Culturală Ideea Europeană

Adresa redacţiei:
Punctul critic
CP-113, OP-22, Sect. 1, Bucureşti, cod 014780
Tel./fax: +4021 212 56 92
E-mail: [email protected]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.