Matei Călinescu, relativistul individualist

30,60 lei

Leonid Dimov. Noua poezie ca vis

33,60 lei

Critica și creația

33,00 lei

Dumitru Ţepeneag. Originalul onirograf

35,10 lei

Nicolae Manolescu. (Pre)istoria criticului

31,20 lei

10 + 10 prozatori exemplari nominalizaţi la Nobel

16,20 lei

Voinţa şi puterea de creaţie. Opera lui Nicolae Breban

36,00 lei

Celălalt Arghezi

17,10 lei

Dieter Schlesak

18,00 lei

Ionesco

16,20 lei

Zece prozatori exemplari (perioada comunistă)

15,00 lei

Zece prozatori exemplari. Perioada interbelică

13,20 lei

E. M. Cioran. Despărţirea continuă a autorului cel rău

16,20 lei