Istoria Holocaustului din România

40,20 lei

Mitomania armenilor

26,00 lei

Geopolitica drogurilor

9,00 lei

Infracţionalitatea în domeniul drogurilor şi lupta împotriva ei în UE

13,20 lei

Lărgirea hotarelor Europei

9,00 lei

Riscul în cultură

32,10 lei

Şocurile cotidianului

18,00 lei

Sortiţi să vadă

16,20 lei

Troia. Veneţia. Roma

32,10 lei

Anatomia răului politic. Ediţia a II-a

22,20 lei

Banchetul de litere

19,20 lei

Ce istorie scriem

16,20 lei

Eu şi El. Însemnări subiective despre Ceauşescu

17,10 lei

Problema evreiască

16,20 lei

Scriitori evrei din România

15,00 lei

Scriitorii şi puterea

20,10 lei

Spiritul românesc în faţa unei dictaturi. Ediţia II

23,10 lei

Vinovaţi fără vină

17,10 lei

Templierii – istorie și mistere

16,20 lei

Avangardismul românesc

16,20 lei

Căderea după Cioran

17,10 lei

Pagini de istorie americană

15,00 lei

Vremuri satanice

18,00 lei

Securitatea și Evreii (II). Teroare. Crime. Turnători. Colaboraționiști

80,10 lei