Lingvistică – Filologie

Dicţionarul etimologic al limbii române (DELR) vol. III, Litera D, partea 1 (eBook)

51,00 lei

Ilustrația cărții românești vechi din secolul al XVIII-lea în colecțiile Bibliotecii Academiei Române. Gravura. Vol. I. Țara Românească (eBook)

90,00 lei

Ilustrația cărții românești vechi din secolul al XVIII-lea în colecțiile Bibliotecii Academiei Române. Gravura. Vol. II. Moldova și Transilvania

84,00 lei

Ilustrația cărții românești vechi din secolul al XVIII-lea în colecțiile Bibliotecii Academiei Române. Gravura. Vol. III. Centre tipografice externe

69,00 lei

„Harta sonoră” a graiurilor limbii române. Muntenia. Vol I (eBook)

27,00 lei

Influenţa slavonă asupra limbii române (eBook)

24,00 lei

Estetică şi revoluţie simbolică. Repere pentru o istorie politică a gândirii estetice moderne (eBook)

21,00 lei

Convingeri şi propuneri etimologice (eBook)

39,00 lei

Dicționar al limbii române din Serbia de Sud-Est (Literele A – L) (eBook)

42,00 lei

Deltaicul, spaţiul dublei răsfrângeri (eBook)

42,00 lei

O istorie a poeziei româneşti din Banatul Sârbesc (eBook)

45,00 lei

Catagrafia din 1838 a județului Romanați. Vol. I. Plasa Câmpului (eBook)

75,00 lei

Inventar de cuvinte și sensuri noi atestate în mediul online (ICSO). Volumul 2 (eBook)

54,00 lei

Acţiune, interacţiune, identitate. Studii de pragmatică lingvistică (eBook)

57,00 lei

Dictionarium valachico-latinum. Primul dicționar al limbii române (eBook)

36,00 lei

Vechi texte românești – Contribuții filologice și lingvistice (eBook)

33,00 lei

Graiuri dacoromâne din sud-estul Ucrainei

69,00 lei

Dicţionarul dialectului meglenoromân, general și etimologic. Volumul II, C-K (eBook)

30,00 lei

Dicţionarul dialectului meglenoromân, general și etimologic. Volumul I, A-C (eBook)

33,00 lei

Studii de semiotică – Études sémiotiques – Semiotic studies (eBook)

54,00 lei

Pravila aleasă. Eustratie logofătul (eBook)

48,00 lei

Dicționarul graiurilor dacoromâne sudice. Volumul al II-lea. Literele D-O (eBook)

39,00 lei

Structuri, sisteme, transformări. Studii de lingvistică și poetică (eBook)

51,00 lei

Dicționarul graiurilor dacoromâne sudice. Vol. I. Literele A-C (eBook)

39,00 lei