Lingvistică – Filologie

„Harta sonoră” a graiurilor limbii române. Muntenia. Vol I (eBook)

27,00 lei

Dicționar al limbii române din Serbia de Sud-Est (Literele A – L) (eBook)

42,00 lei

Deltaicul, spaţiul dublei răsfrângeri (eBook)

42,00 lei

O istorie a poeziei româneşti din Banatul Sârbesc (eBook)

45,00 lei

Catagrafia din 1838 a județului Romanați. Vol. I. Plasa Câmpului (eBook)

75,00 lei

Inventar de cuvinte și sensuri noi atestate în mediul online (ICSO). Volumul 2 (eBook)

54,00 lei

Acţiune, interacţiune, identitate. Studii de pragmatică lingvistică (eBook)

57,00 lei

Dictionarium valachico-latinum. Primul dicționar al limbii române (eBook)

36,00 lei

Graiuri dacoromâne din sud-estul Ucrainei

69,00 lei

Dicţionarul dialectului meglenoromân, general și etimologic. Volumul II, C-K (eBook)

30,00 lei

Dicţionarul dialectului meglenoromân, general și etimologic. Volumul I, A-C (eBook)

33,00 lei

Studii de semiotică – Études sémiotiques – Semiotic studies (eBook)

54,00 lei

Pravila aleasă. Eustratie logofătul (eBook)

48,00 lei

Dicționarul graiurilor dacoromâne sudice. Volumul al II-lea. Literele D-O (eBook)

39,00 lei

Structuri, sisteme, transformări. Studii de lingvistică și poetică (eBook)

51,00 lei

Dicționarul graiurilor dacoromâne sudice. Vol. I. Literele A-C (eBook)

39,00 lei

Inventar de cuvinte și sensuri noi atestate în mediul online (ICSO), Vol. I (eBook)

39,00 lei

Ioviţu’s life

120,00 lei

Limba română. Originile (eBook)

33,00 lei

Vechi însemnări românești. Vol. I. Cărți tipărite între anii 1561 și 1700 (eBook)

54,00 lei

Crestomaţia limbii române vechi. Volumul al II-lea (1640-715) (eBook)

39,00 lei

Publicațiile periodice românești (ziare, gazete, reviste). Tomul VI (1936-1944). Partea 1 (eBook)

84,00 lei

Publicațiile periodice românești (ziare, gazete, reviste). Tom V (1931–1935). Partea a 3-a (eBook)

63,00 lei

Publicațiile periodice românești (ziare, gazete, reviste). Tomul V (1931-1935). Partea a 2-a (eBook)

39,00 lei