Sub semnul Ideii Europene

19,50 lei

Nicolae Manolescu. (Pre)istoria criticului

33,00 lei

Homo brucans şi alte eseuri

19,50 lei

Nopţile lui Cioran

14,70 lei

Rapsodie în alb-negru cu Leonard Bernstein

18,60 lei

Pata tata • Șah

12,90 lei

Tentaţia limitei şi limita tentaţiei

24,60 lei

Eros – Thanatos la Cezar Ivănescu

18,30 lei

(In)actualitatea lui Eminescu

18,30 lei

Nu toţi copacii s-au înălţat la cer

17,70 lei

Aforisme şi pamflete

36,60 lei

Labirint fără minotaur

15,90 lei

Poezia de la „Gândirea”

15,90 lei

Făt-Frumos şi „Vremea uitată”

10,40 lei

Oglinzi paralele

17,40 lei

Teme şi variaţiuni

37,50 lei

De la Homer la Joyce

32,70 lei

Pe muchie de hârtie

17,70 lei

Întâlnirile cu Liz

17,40 lei

Maşina de fugit în lume

24,60 lei

Sphera mundi

29,40 lei

Banchetul de litere

19,50 lei

Cartea cu anecdote circumcise

27,00 lei

Despre locuri şi locuire

15,40 lei