Adrian Lesenciuc, poet, prozator, eseist şi critic literar român. S‑a născut la Câmpulung Moldovenesc, la 21 august 1975.
Profesor univer­sitar abilitat. Absolvent de studii universitare militare. Doctor în ştiinţe militare şi informaţii la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” (2008) şi în ştiinţele comunicării la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (2011). Debut absolut în revista Astra (1997).
Debut edito­rial cu volumul de versuri Antifilosofia, Editura Mesagerul, Cluj‑Napoca, 1998. Colaborări, preponderent cu eseuri şi cronici, la publicaţiile Libris, Tribuna, Contemporanul. Ideea europeană, Hyperion, sporadic la România literară, Luceafărul, Steaua, Scrisul Românesc, Convorbiri literare, Mişcarea literară, Ateneu, Caiete silvane etc. Redactor‑şef al re­vistei literare Libris. Prezent în antologii şi volume colective publicate în ţară şi străinătate. A tradus poezie vizuală, Tipoeme şi anipoeme ale Anei Maria Uribe (Argentina), lucrare publicată la Editura Arania, 2012. Este membru al filialei Braşov a Uniunii Scriitorilor din România din 2000. Preşedinte al filialei din 2013. A publicat numeroase lucrări de spe­cialitate în ţară şi străinătate; şapte studii ştiinţifice publicate în volum, în România şi Germania. A publicat peste o sută de lucrări ştiinţifice în domeniile de interes: comunicare interculturală, lingvistică/ semiotică, ştiinţe militare, securitate.

Opera:
Studii, lucrări ştiinţifice: Comunicare interculturală în satul româ­nesc (2015), Război informaţional (2016), Teorii ale comunicării (Ediţii: I, II, III – 2017), Gândirea militară românească sub amprentă clausewit­ziană (2019)

Poeme: Antifilosofia (1998); Copilul‑genune (1999); Laocoonia (2000); Liam (2001); Coliba de sânge (2014); Joc terţ (2015); Cartea de apă. Cu Borges, privind râul (2016); gEneida (2019)

Eseuri, critică literară: Puzzle cu umbre pe ape (2002); Postmodernitatea. Un posibil model de structurare a mozaicului a‑valo­ric (2005); Poezia vizuală (2006); Ana II, între strigătul metafizic şi împă­carea cu Dumnezeu (2018)

Romane: Moartea noastră cea de toate zilele (2008); Cimitirul eroilor (2017); Limbile vântului (2018); Balada (2020); Diez (2020)

Premii literare:
Premiul Societăţii Scriitorilor Militari şi Premiul Filialei Brașov a Uniunii Scriitorilor din România pentru eseu, pentru lucrarea Postmodernitatea. Un posibil model de structurare a mozaicului a‑valo­ric, în 2006; Premiul Filialei Braşov a Uniunii Scriitorilor din România pentru proză, pentru romanul Moartea noastră cea de toate zilele, în 2009; Marele Premiu la Concursul Naţional de Poezie „Octavian Goga”, Cluj‑Napoca (2017); Premiul „Cartea Anului ” la Colocviul Romanului Românesc, Alba‑Iulia (2018), pentru romanul Cimitirul eroilor. Romanul Limbile vântului a fost nominalizat la Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2018.

Prețul inițial a fost: 25,20 lei.Prețul curent este: 22,50 lei.
Prețul inițial a fost: 33,60 lei.Prețul curent este: 27,60 lei.